formand Karin Østerby

Karin var et både visionært og hjertevarmt menneske, og hun var gennem næsten hele sit arbejdsliv en engageret ildsjæl med et enestående virke i fagbevægelsen. 
Karin var uddannet som tandklinikassistent hos tandlæge Winterberg i Holstebro og blev senere ansat ved Den Kommunale Tandpleje i Holstebro. Ikke længe efter sin ansættelse som faglært tandklinikassistent blev hun valgt som tillidsrepræsentant for kollegerne. – året var 1988. Det tillidshverv var en udfordring, Karin gik helhjertet ind i, og det førte hurtigt mere med sig. 
Karin engagerede sig i det lokale fagforeningsarbejde, og i marts 1994 blev hun valgt som sektorbestyrelsesmedlem i den offentlige sektor under den lokale afdeling af HK i Holstebro. 
I slutningen af 1994 blev hun valgt formand for bestyrelsen i Offentlig Sektor i HK Holstebro, et hverv hun passede samtidig med arbejdet som tandklinikassistent. 
I marts 1995 stillede Karin Østerby op og blev valgt til posten som formand for hele HK’s lokalafdeling i Holstebro.
I 2007 fusionerede afdelingen med HK i Herning og Struer/Lemvig/Sydthy. I et års tid var Karin Østerby næstformand her, indtil den nuværende HK-afdeling, HK MidtVest, blev en realitet ved en sammenlægning med HK Viborg-Skive-Nykøbing i juni 2008. Karin Østerby stillede op til formandsposten og vandt ved en urafstemning blandt alle afdelingens medlemmer. Stor var spændingen, da stemmetallet blev læst op, og Karin Østerby kunne indtage formandsstolen. Den stol var Karin Østerbys helt frem til hendes alt for tidlige død den 27. marts 2018.

Karin Østerby havde en enestående karriere som lokal frontkæmper i fagbevægelsen. Selvom formandshvervet ofte kaldte hende til HK’s forbundshus og andre steder i København, så var Karin først og fremmest optaget af det lokale arbejde. Hun så det som en af sine vigtigste opgaver at sikre, at den politik og de tiltag, HK traf beslutning om, blev ført ud i livet i Midt- og Vestjylland. Det gjaldt, uanset om det var den lokale bestyrelse i HK MidtVest, der traf beslutninger om nye lokale medlemstilbud, eller om det var en beslutning truffet på landsplan af HK’s forbundsbestyrelse om ny jobformidling, HK Jobbørs, HK Karriere og uddannelse, med ny karrieretelefon for medlemmer eller noget helt andet. ”Her i HK MidtVest er det i sidste ende mit ansvar”, sagde Karin ofte. Og vi var ikke i tvivl om, at hun mente det sådan. 

Noget, der altid stod Karins hjerte særligt nært, var uddannelse. Der skulle være gode, lokale uddannelsesmuligheder til HK’erne i Midt- og Vestjylland, og det var hun dybt engageret i at sikre. Hun var stolt af, at hendes lokale HK MidtVest var – og er – repræsenteret med pladser i bestyrelser og uddannelsesudvalg på alle de skoler i landsdelen, der uddanner HK’erne. Selv sad hun i bestyrelse og uddannelsesudvalg for Uddannelsescenter Holstebro og for Erhvervsakademi Dania, der har afdelinger i Viborg og Skive. Herigennem kunne hun helt konkret være med til at præge uddannelserne på erhvervsskolerne og erhvervsakademierne. Sikre hendes medlemmer uddannelser og efteruddannelser, som matchede det behov, det lokale erhvervsliv efterspurgte. Her kunne Karin virkelig se og mærke, hun gjorde en forskel for medlemmerne lokalt, og det brændte hun for.

Som formand for det daværende Regionale Beskæftigelsesråd var det i høj grad Karin Østerbys fortjeneste, at der blev skaffet midler til og sat gang i jobrotation i landsdelen. En ordning, hvor lokale virksomheder kunne ansætte ledige midt- og vestjyder til at vikariere og holde driften i gang, mens virksomhedens egne medarbejdere videreuddannede sig, og de ledige fik kompetencer, så de efterfølgende kunne søge ud i brancher med mangel på arbejdskraft. Ordningen med jobrotation har gennem årene haft stor betydning for det lokale arbejdsmarked. Også voksenlærlinge-ordningen stod Karin Østerby i spidsen for at få indført.

Karin var dybt involveret i at udvikle fremtidens HK, da hun desværre blev syg i foråret 2017. Hun havde på kort tid oparbejdet en stor viden om digitaliseringen, og hun så store forandringer for fremtidens danske arbejdsmarked: ”Der vil komme mange atypiske ansættelser. Hvordan skal vi agere som fagforening i det? Hvad er de rigtige tilbud og ydelser? Vi er nødt til sætte medlemmernes tarv først – og så må vi se på, hvad det gør ved HK bagefter. Det skal vi turde”, sagde Karin Østerby for blot et år siden.  Og det var den Karin, vi, der arbejdede sammen med hende til hverdag, kendte. En stærk og modig formand og kvinde. En bannerfører, som ikke var bange for at træde ud på nyt og uprøvet land. En sand tillidsmand!

Karin havde sine meningers mod. Hun revsede skiftende regeringer, når deres arbejdsmarkedspolitiske idéer ikke tjente HK-medlemmernes bedste, og hun lagde arm med lokale borgmestre, når spareiveren igen var for stor på HK’ernes område. Men Karin var også den lokale fagforeningsformand, der prioriterede at have tid til virksomhedsbesøg hos store som små lokale arbejdsgivere, der af den ene eller anden grund havde skrevet til hende, og hun en formand som gerne lyttede til medlemmer med noget på hjerte, også selvom det var lørdag formiddag over køledisken eller onsdag aften til et møde. Karin havde altid tid til de folk, hun mødte på sin vej. 

Vi, der arbejdede sammen med Karin Østerby til dagligt, kendte hende ikke kun som en fremragende formand for HK MidtVest gennem alle årene. Vi kendte hende også som en fantastisk kollega med et stort og hjerteligt smil og latter. Man blev i godt humør sammen med Karin. Hun var levende interesseret i medarbejdernes gøren og laden, og hun spillede en stor rolle i at udvikle det gode kollegaskab og den kultur, vi har på arbejdspladsen i dag.

Der er ingen tvivl om, at Karin Østerby er savnet af mange – som formand, som kollega og ikke mindst også som mor, mormor, svigermor og kæreste. Vores tanker går til Karins nærmeste.

Tak tillidsmand!
Æret være Karin Østerbys minde.

Bestyrelse, ledelse og medarbejdere i HK MidtVest