Forligsmand Mette Christensen har her til aften, onsdag den 28. marts 2018 klokken 20:30, besluttet at udsætte de varslede konflikter med 14 dage. Det sker efter en lang møderække i Forligsinstitutionen, hvor parterne ikke har kunne forhandle sig frem til en aftale. Forhandlingerne om OK18 for stat, kommuner og regioner fortsætter lørdag.

Strejken var varslet til 4. april, og lockout den 10. april. Med udsættelsen kan konflikten kan tidligst begynde på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018 - eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. 

Det betyder, at alle HK Stats medlemmer, som er varslet i konflikt den 4. april 2018, skal på arbejde den dag. På tirsdag efter påske, den 3. april 2018, vil alle medlemmer få uddybende oplysninger om det videre forløb i overenskomstforhandlingerne og udsættelsen af konflikten.

Se pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen: Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger på det offentlige område