Konflikterne på det offentlige arbejdsmarked er udsat i 14 dage. Det besluttede forligsmand Mette Christensen onsdag den 28. marts. Det gælder både den varslede strejke den 4. april og den varslede lockout den 10. april. Beslutningen betyder, at HK'erne og de øvrige offentligt ansatte, der skulle have været i strejke onsdag efter påske, i stedet skal møde op på deres arbejdsplads den dag.

Formand håber på forhandlingsløsning

Formanden for HK Kommunal, Bodil Otto, håber på, at der kan nås en forhandlingsløsning i stedet for en konflikt.

- Jeg håber, at udsættelsen betyder, at det kan lykkes at nå en forhandlingsløsning om de kommende års løn- og ansættelsesvilkår. Al sund fornuft taler for, at de offentligt ansatte selvfølgelig skal kunne se frem til en lønudvikling på lige fod med de privat ansatte. Vi har kæmpet hårdt i forligsinstitutionen, og det fortsætter vi selvfølgelig med nu, hvor forligsmanden har udskudt konflikterne. Og så ser jeg frem til, at vores modpart viser bevægelse, siger Bodil Otto.

Strejken er udsat

I alt 6000 medlemmer af HK Kommunal er varslet i strejke. De skulle fra den 4. april være mødt op til registrering i deres HK-afdeling. Den del er nu udsat. I stedet skal alle møde op på deres arbejdsplads den 4. april og fortsætte arbejdet som normalt, indtil der kommer nye meldinger.

Alle organisationer på det offentlige område har ligesom HK Kommunal udtaget 10 procent af medlemmerne til strejke. Så det er hele den offentlige sektor, der står sammen.

Hvornår kan en konflikt så starte?

Med udsættelsen kan konflikten tidligst begynde på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018. Forligsmanden kan dog også inden for de to uger erklære forhandlingerne for afsluttet uden resultat, og så kan en konflikt træde i kraft på femtedagen efter denne beslutning.

Arbejdsgiverne med desperat lockout

Arbejdsgiverne svaret igen ved at varsle en massiv lockout, der rammer hele 60 procent af de offentligt ansatte fra den 10. april. Lockouten er også udsat 14 dage. 

Bodil Otto er tilfreds med, at lockouten også er udsat.

- Lockouten er en voldsom overreaktion. En konflikt af den størrelsesorden vil sætte Danmark i stå, og den vil ramme stort set alle borgere og virksomheder. Det er helt uforståeligt, at arbejdsgiverne overreagerer på den måde. Vores ønsker er både rimelige og fornuftige, og vi bør kunne nå en løsning, Bodil Otto.

Der har været forhandlet i Forligsinstitutionen siden 1. marts. Forligsmanden har mulighed for at udsætte konflikten to gange 14 dage - og det vil sige, at der er mulighed for endnu en udskydelse.

Løn, seniorer, arbejdstid og spisepause

Knasterne i forhandlingerne har fra begyndelsen været:

  • At de ofentligt ansatte får en lønudvikling på lige fod med de privat ansatte.
  • At seniorerne bevarer vilkår, der gør det muligt at blive lang tid på arbejdsmarkedet
  • At lærerne igen får regler om arbejdstid ind i overenskomsten som alle andre
  • At visse grupper i staten får den betalte spisepause skrevet ind i overenskomsten.