Forligsmand Mette Christensen udsatte onsdag den 28. marts 2018 de varslede konflikter med 14 dage. Det sker efter en lang møderække i Forligsinstitutionen, hvor parterne ikke har kunne forhandle sig frem til en aftale, men hvor der dog fortsat er gang i Forligsinstitutionen, bl.a. her i påsken.

 

Strejken var varslet til 4. april, og lockout den 10. april. Med udsættelsen kan konflikten tidligst begynde på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018 - eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. 
 

"Efter påske, den 3. april 2018, vil der komme uddybende oplysninger om det videre forløb i overenskomstforhandlingerne og udsættelsen af konflikten."

 

Det betyder, at alle HK medlemmer på det kommunale, regionale og statslige, som var varslet i konflikt den 4. april 2018, skal møde på job som normalt denne dag. Efter påske, den 3. april 2018, vil der komme uddybende oplysninger om det videre forløb i overenskomstforhandlingerne og udsættelsen af konflikten.

 

OK logo