Arrangementerne er organiseret af det Nationale Focal Point Netværk, som er bindeleddet mellem EU’s Arbejdsmiljøagentur og arbejdsmarkedets parter i Danmark.

Hvad ved vi om udbredelsen, virksomheders risikohåndtering og helbredseffekter af det kemiske arbejdsmiljø i dag? Det kan man blive klogere på ved to konferencer den 2. maj i København og den 3. maj i Aarhus. Konferencerne markerer åbningen af den to-årige europæiske kampagne ”Et sikkert og sundt arbejdsmiljø – styr på kemien”.