- Helt enkelt så ønsker vi, at arbejdsgiverne sætter ordentligt pris på deres ansatte. Ved de seneste overenskomstforhandlinger har vi accepteret beskedne lønforbedringer, da den økonomiske situation var ustabil, siger Estrid Husen og Michael Rosenberg, formænd i henholdsvis HK Stat og Kommunal Sjælland.

Det går godt med den danske økonomi, og beskæftigelsen har i mange år ikke været bedre. Derfor mener Estrid og Michael, at de offentligt ansatte nu også skal have del i opsvinget ligesom kollegaerne på de private arbejdspladser. I hverdagen er de offentligt ansatte med til at sikre og holde fast i opsvinget, og de bidrager til øget vækst. Men det kræver en ligeværdig lønudvikling. Det er et stilfærdigt og rimeligt krav.

- I 2011, 2013 og 2015 accepterede vi kriseoverenskomster og tog ansvar. Nu er der opsving. Det skal de offentligt ansatte have del i, fastslår Estrid og Michael.

Men hvorfor så dette krav for alle? Ville det ikke være tilstrækkeligt at nøjes med at give udvalgte områder mulighed for at fastholde købekraften, som arbejdsgiverne mener?

- Nej, det er ikke nok, mener Michael og Estrid. Der skal findes og aftales #enløsningforalle, og organisationerne og deres medlemmer står sammen i fælles flok. På det offentlige område i HK Sjælland bakker vi op om hovedorganisationerne og støtter fuldt ud op om den forestående strejke, som er varslet på et udvalg af Sjællands offentlige arbejdspladser. Det samme gør medlemmerne. Det viser de ved aktiv deltagelse i forestående forberedelser til konflikten og ved den massive opbakning, der har været ved de seneste ugers medlemsarrangementer.

- Vi ønsker ikke en konflikt, men vi kræver en ordentlig og fair lønudvikling for hele arbejdsmarkedet. At arbejdsgiverne ikke ønsker at anerkende deres ansatte er en gåde. Der mangler respekt om de offentlige ansattes værdi i velfærdssamfundet – og helt fundamentalt: tillid til de ansatte. Vi tror og håber fortsat på et forhandlet forlig, lyder det til slut fra Estrid Husen og Michael Rosenberg.