Strejken var varslet til 4. april, og lockout den 10. april. Med udsættelsen kan konflikten tidligst begynde på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018 - eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. 
 
I praksis vil det betyde at de, der er varslet i strejke, skal møde til registrering hos HK Midt umiddelbart efter strejkens ikrafttræden. Tillidsrepræsentanter på de strejkevarslede områder vil så få besked fra os pr. mail til videresendelse til de berørte medlemmer om tid og sted for registreringen, som bliver på de tre lokationer i HK Midt.
Hvis lockout bliver en realitet vil det betyde at de, der er omfattet af lockout, skal møde til registrering hos HK Midt umiddelbart efter lockoutens ikrafttræden. Det er derfor VIGTIGT at følge med her på hjemmesiden eller på HK Midts Facebook, bl.a., for at se hvilken dato, tid og sted du skal møde op.
 
Det betyder, at alle HK medlemmer på det kommunale, regionale og statslige, som var varslet i konflikt den 4. april 2018, skal møde på job som normalt denne dag.