Som udgangspunkt betyder udsættelsen, at strejke og lockout tidligst kan begynde på femtedagen efter udløbet af de 2 uger. Det vil sige strejke den 22. april og lockout den 28. april.

Men du kan også risikere at komme i strejke eller blive lockoutet før. Det sker, hvis Forligsmanden inden for de 2 uger erklærer, at forhandlingerne er brudt sammen. I så fald træder konflikten i kraft på femtedagen her efter.

Det betyder, at en strejke og lockout kan begynde på samme dato. Lockouten kan dog ikke begynde tidligere, end den oprindeligt var varslet, nemlig 10. april.

Hvis forligsmanden erklærer sammenbrud tidligere end torsdag den 5. april, vil strejke og lockout begynde forskudt af hinanden som i udgangspunktet.

Følg med i forligsmandens beslutninger på HK Stats OK18-side og i dagspressen. Hvis der indgås forlig, bliver det naturligvis irrelevant at forholde sig til de forskellige konfliktscenarier.