1,7 milliarder kroner. Så mange penge forventer kommunerne alt i alt at hente hjem i 2018 gennem effektiviseringer. Det fremgår af en rundspørge foretaget af KL’s nyhedsbrev, Momentum.

Beløbet er 700 millioner kroner mere end aftalt med regeringen i det såkaldte moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP). I økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL blev der nemlig via MEP besluttet at finde en milliard kroner årligt frem til og med 2020.

Gevinster ved hjemtagning

Rundspørgen viser, at det især er bedre og billigere indkøb, digitalisering, bedre sammenhæng på tværs af fagområder, strukturtilpasninger og velfærdsteknologi, der fylder i kommunernes effektiviseringsplaner.

Mest bemærkelsesværdigt er det måske, at hjemtagning af tidligere privatiserede opgaver udgør en ikke uvæsentlig del af de forventede effektiviseringsgevinster.

Administrationen er det område, der fylder mest i kommunernes effektiviseringsbestræbelser. 78 procent af kommunerne forventer at effektivisere administrationen, mens 69 procent forventer effektiviseringer på socialområdet og 67 procent på ældreområdet.

300 millioner kroner på administrationen

Administrationen forventes dermed at bidrage med knap 18 procent af de samlede effektiviseringer i 2018 svarende til 300 millioner kroner.

De 300 millioner kroner er et forholdsvist beskedent beløb sammenlignet med tidligere år. For eksempel blev det i økonomiaftalen for 2012 mellem regeringen og KL italesat, at der var potentiale for at reducere den kommunale administration med ikke mindre end 1.500 millioner kroner.

Artiklen er opdateret 05. april 2018