Når du er i konflikt, stopper indbetalingen til din pensionsordning, fordi den sker sammen med din lønudbetaling, og der bliver ikke indbetalt pensionsbidrag af konfliktstøtte. 

Derfor bliver der ikke betalt til din pensionsordning for de dage, konflikten varer.

Du er dog fortsat dækket ved sygdom og død, selvom indbetalingen til din pensionsordning stopper i en kortere periode. Du bevarer nemlig dine forsikringer i op til 12 måneder, efter indbetalingen er stoppet.

Hvis konflikten kommer i april

Er du fx i konflikt fra 22. april og måneden ud, vil der kun mangle pensionsbidrag for godt en uges løn. Fortsætter konflikten en måned mere, kommer hele pensionsbidraget for maj måned også til at mangle.  

Konflikten har derimod ingen betydning for dine forsikringsdækninger. Du er stadig dækket i op til 12 måneder, også selv om pensionsbidraget enten er lavere eller helt ophører en periode.

Din opsparing bliver lidt mindre

Da der kommer færre penge ind på din pensionsordning under en konflikt, vil der mangle lidt på din opsparing. Konflikten skal dog have en betydelig længde for at få væsentlig effekt på størrelsen af din alderspension.

Kontakt Sampension, hvis du har spørgsmål.  

Kilde: Sampension