Der er mange usikkerheder og spørgsmål for ud for, at ny persondatalov og EU’s forordning om databeskyttelse går i luften til maj. 

Derfor hjælper KL på vej med svarene på de mest stillede spørgsmål.

Et første afsmit handler dog specifikt om blanketter og hvordan de skal udformes.

Blandt andet, at alle blanketterne i KL's blanketsamling tilføjes en kort tekst om, at kommunen er dataansvarlig, og om opbevaringstid for personoplysninger, ligesom man er i fuld gang med en tilføjelse til administrationsmodulet, så kommunerne kan anføre kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver på deres blanketter.

Hvorfor dit og hvorfor data

For kommunerne handler det derfor om at få ryddet op i downloadede versioner af KL-blanketter, så der ikke ved en fejl bruges forældede blanketter, ligesom kommunerne skal gennemgå de blanketter, der er udviklet på egen hånd.

Men ellers kan du i FAQ’en få svar på spørgsmål som:

  • Hvordan angives kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren?
  • Oplysninger om sletning
  • Skal kommunen oplyse på alle sine blanketter og selvbetjeningsløsninger, hvis kommunen overfører personoplysninger til lagring i en cloudbaseret-dataløsning?