Margrethe, Martin og Henriette er til infomøde i HK Stat Hovedstaden sammen med omkring 100 andre tillidsrepræsentanter. Afdelingens statslige formand Ulla Moth-Lund Christensen orienterer om det praktiske, hvis konflikten udbryder, næstformand i HK Stat Peter Raben holder en informativ og indigneret tale, og HK Stats formand Rita Bundgaard opildner sindigt til at stå fast og orienterer – så godt hun kan trods sin tavshedspligt – om forhandlingerne i Forligsinstitutionen, som lige nu er på pause.

HK-tillidsvalgte

Håbet lever – og kampgejsten ulmer

Margrethe Bisgaard, Martin Fuglsang og Henriette Rosenstrøm er tillidsrepræsentanter i Danmarks Statistik (DST), hvor 400 medarbejdere er berørt af den truende konflikt. Én HK’er er undtaget fra lockout – for det tilfældes skyld, at der bliver udskrevet valg under konflikten. Resten af de 550 ansatte er fx chefer, tjenestemænd og elever, som ikke kan være i konflikt. HK’erne håber stadig på forlig, men de er parate til at gå på gaden, hvis forhandlingerne bryder sammen, fortæller Martin.

– Selv de medlemmer, der ikke nødvendigvis svinger de røde faner, er nu klar til at gå ud og markere, fordi de kan se, at vores vilkår bliver forringet. Der er en anden parathed til faglig kamp, end der har været før i tiden.

Det er også Margrethes indtryk, at medlemmerne er klar til aktion, hvis det kommer til strejke og lockout. De håber og tror stadig på forlig, tilføjer hun. Og arbejdsstandsningen skal helst ikke gøre for ondt.

–  Hvis der bliver konflikt, håber de, at den bliver kort!  

Facebook-gruppe på tværs af faggrupper

De faglige klubber i DST har oprettet en fælles lukket Facebook-gruppe, hvor halvdelen af de konflikttruede kolleger allerede har meldt sig ind. Henriette forklarer:

– Hvis vi bliver lockoutet, har vi ikke adgang til vores arbejdsmails, og vi skal jo kunne holde kontakten. I gruppen kan vi informere og koordinere, hvor vi skal mødes, hvis der kommer konflikt. Vi har et fint samarbejde med de andre faggrupper, og vi har talt om at gå samlet i aktion. Vi valgte Facebook, fordi det er det sociale medie, flest er på. Hvis nogen ikke vil være på Facebook, sørger vi får, at de får direkte besked.

Tillidsvalgte får praktiske spørgsmål

Henriette får – ligesom de andre tillidsrepræsentanter ved mødet – mange specifikke spørgsmål fra medlemmer om fx ferie og sygdom. Noget kan hun slå op, andet ringer hun til konsulenterne i HK for at få svar på.

– Jeg bruger HK Stats konfliktguide, som er superfin og løbende bliver opdateret. Nogle gange har vi ringet til HK, hvis noget var uklart. Så bliver det præciseret i guiden. Det kan ikke nytte noget, at alle medlemmer, der er i tvivl om noget, ringer til HK, så det er godt, at vi tillidsvalgte kan svare på de fleste spørgsmål.

Nye medlemmer er velkomne

95 procent af dem, der er ansat på HK-overenskomst i DST, er medlem af HK. Og på det seneste er der kommet flere til, fortæller Martin og tilføjer med et finurligt smil:

– De bliver budt velkommen – for nogles vedkommende: velkommen tilbage!

På Facebook har der været heftig debat om nyligt indmeldte, der af nogle betegnes som snyltere, der bare vil have snablen i strejkekassen. På spørgsmålet om, hvordan de bliver taget imod, svarer Henriette:

– De får en velkomstmail og en pjece, og vi fortæller, hvem der er deres tillidsrepræsentant. Vi håber, de mærker, at fællesskabet betyder noget, og at de bliver ved med at være medlemmer efter konflikten. Nogle har været medlemmer af andre organisationer. De har benyttet lejligheden til at skifte til den overenskomstbærende organisation.

Vi vil være synlige!

Et af de mange spørgsmål på mødet lyder: Hvorfor ser man ikke HK’ere ved aktionerne i disse dage?

– Vi vil også ud og være synlige på gaden! siger en TR.

Hun henviser til de faggrupper, der stolt skilter med deres tilhørsforhold ved demonstrationer og skulder ved skulder-aktioner rundt om i landet.

Svaret fra Rita Bundgaard lyder, at det tager tid at få trykt tøj. Nogle af de andre organisationer har trøjer, huer og klappende hænder på lager. HK Stat har bestilt veste med logo. Og badges til dem, der må gå på arbejde under konflikt, fordi de er undtaget fra lockout af arbejdsgiveren eller er en del af nødberedskabet under strejke. Badget signalerer, at de er medlem af HK  og altså ikke er strejkebrydere. 

Det viser sig, at leverancerne er ankommet. Inden mødet slutter, kommer der kasser med hvide veste frem. Så nu kan også de statsansatte HK’ere blive passende ekviperet til at stå skulder ved skulder og kræve EN LØSNING FOR ALLE.

Vil du have en vest, et skilt eller et badge, så spørg din tillidsrepræsentant eller smut forbi din lokale HK-afdeling.