Anne Wentrup                              

HR Business Partner
Canon, Gladsaxe


 
Anne Wentrup, Canon

Canon laver produkter og leverer services inden for kopi, print, scanning, digitale kameraer, projektorer med mere til både erhverv og private. Canon Danmark har 250 medarbejdere, hvoraf cirka 70 medarbejdere er HK’ere.

Hvordan foregår opgaverotation hos jer?
Alle har Performance Management-samtaler (svarer til MUS, red.) i marts, hvor der laves en udviklingsplan med kursus-ønsker og mål for den enkelte. Leder og medarbejder har derefter løbende dialog om planen. Vi lægger op til, at det skal være naturligt at lufte ønsker om at få nye opgaver eller komme over i en ny afdeling. Vi opfordrer til, at man lægger sit cv ind i vores interne system, man kan komme på forskellige talentprogrammer inden for virksomheden, og man kan søge stillinger, der slås op på europæisk plan.

Hvad får I ud af det som virksomhed?
Det gør os mere omstillingsparate. Og når det er legalt at ville noget andet end det, man sidder med lige nu, giver det os tilfredse medarbejdere, der gerne vil udvikles.

Hvad får medarbejderne ud af det?
Medarbejderne opnår større arbejdsglæde og motivation og får udviklet og styrket deres kompetencer.

 

Lisbeth kirk                                    

Group HR Direktor
Royal Unibrew, Faxe


Lisbeth Kirk, Royal Unibrew

 

Royal Unibrew er Danmarks næststørste bryggeri og producerer, markedsfører, sælger og distribuerer øl og læskedrikke. Globalt har virksomheden 2.400 ansatte, hvoraf cirka 20 af de ansatte i Danmark er HK’ere. 

Hvordan foregår opgaverotation hos jer?
Vi har ikke udførlige planer og programmer for, hvordan medarbejdere skal flytte rundt, men det er en del af vores kultur. For eksempel har vi haft folk, der har bevæget sig fra salg til indkøb, fra finans til it eller fra marketing til salg. Når folk flytter sig, er det, fordi de til en MUS-samtale eller i en uformel dialog med lederen har givet udtryk for, at de gerne vil prøve noget nyt. Det må man nemlig gerne sige hos os. En anden måde, det sker på, er, at vi er en meget dynamisk virksomhed, der rykker rundt på folk for at skabe fleksibilitet og tilpasse os markedets behov.

Hvad får I ud af det som virksomhed?
Jeg synes, det skaber fleksibilitet og smidighed. Vores medarbejdere får et stort netværk i virksomheden, som også kommer os til gode. Der sker ligeledes en spredning af viden, fordi man tager de gode vaner og erfaringer med sig fra én afdeling til en anden.

Hvad får medarbejderne ud af det?
De udvikler sig personligt og har lyst til at blive i virksomheden. De lærer en masse nye ting, lærer folk at kende på tværs af organisationen og får et bedre cv. Så selv om man har været 10 år i samme virksomhed, har man prøvet virkelig mange funktioner og bliver et rigtig godt kort.

 

Anders Lehmann

Kommunikations- og marketingsdirektør Hededanmark, viborg

 
Anders Lehmann, Hededanmark 

HedeDanmark anlægger, plejer, renoverer og leverer serviceydelser til skove, landområder, have- og parkanlæg og alle andre typer uderum i byer over hele landet. De har cirka 800 ansatte, hvoraf cirka 60 er HK’ere.

Hvordan foregår opgaverotation hos jer?
Det er ikke, fordi der ligger snorlige planer for det hele. Men vi har en kultur for det. Det handler både om, at vi som ledere er opmærksomme på, at vores medarbejdere skal efteruddannes og udfordres, så de er tilpasset de behov, markedet har. Og at vi skal være parate til at imødegå medarbejdernes behov, hvis de har lyst til nye udfordringer, eller justere i deres opgaver i forhold til deres livssituation. Nogle gange er det medarbejderen, der beder om det - andre gange er det lederen, der bringer det op.

Hvad får I ud af det som virksomhed?
Det giver os fleksibilitet, at vi kan anvende vores medarbejderes kvalifikationer bredt. Vi arbejder i stor udstrækning på et udbudsmarked, hvor vores opgaver skifter. Så hvis medarbejderne er fleksible, giver det os mulighed for at tilpasse deres opgaver, alt efter hvilke opgaver vi faktisk har. Så kan vi reducere risikoen for afskedigelser.

Hvad får medarbejderne ud af det?
Forhåbentlig får de noget glæde og motivation. Man kan både blive stresset af for meget arbejde og af for lidt arbejde eller for få udfordringer. Det giver også mulighed for at tilpasse balancen mellem arbejdsliv og privatliv.