Pausegymnastik

I Novo Nordisk-afdelingen i Måløv er pausegymnastikken sat i system med en instruktør, der to gange om ugen viser ti minutters gymnastikøvelser, som medarbejderne kan deltage i, hvis de har lyst. Foto: Lisbeth Holten.

 

Når frokostpausen starter, mødes en flok kolleger hver dag og tager planken, i fem minutter, på gulvet i kontoret. De har besluttet sig for en kollektiv, kollegial pauseaktivitet. Og de holder sig selv og hinanden fast på den.

Eksemplet, som arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat Heidi Lisette Bille bogstaveligt talt er stødt ind i, er et godt eksempel på, at pauser, ud over at være vigtige for både vores mentale og fysiske sundhed, også er arbejdspladskultur. Eller som hun formulerer det: noget, alle kan tage del i at skabe.

- Naturligvis skal ledelsen gå forrest og klart tilkendegive, at pauser er vigtige, og at de er en del af kulturen på den her arbejdsplads. Ledelsen skal sørge for at organisere arbejdet på en måde, der konkret giver mulighed for at holde pause, men også medarbejderne skal tage pausen seriøst, og man kan godt som kolleger hjælpe hinanden med at holde pause, siger Heidi Lisette Bille.

Du skal selv sørge for at bevæge dig
For pauser er, som hun understreger, vigtige. Ikke mindst hvis man, som mange gør, sidder foran computeren det meste af arbejdsdagen. Her er arbejdet præget af at være stillesiddende, med fastlåste arbejdsstillinger og begrænsede bevægelsesmuligheder. På lang sigt er den form for arbejde helbredsskadende, og de fastlåste arbejdsstillinger kan give forskellige gener, smerter og skadelige belastninger af bevægeapparatet. Derfor er det naturligvis vigtigt, at indretningen af arbejdspladsen er i orden, men vi skal også, pointerer Heidi Lisette Bille, selv sørge for variation.

Fx ved at bevæge os mange gange i løbet af dagen, stå op, sidde ned, gå rundt. Og ikke mindst huske, at pausen ikke bare giver luft til hjernen, men også er vigtig i forhold til at restituere muskler og led.

- Mange har fået stillet godt udstyr til rådighed i dag. Men vi skal også hanke op i os selv og finde det, der motiverer os til at hæve og sænke skrivebordet og skabe variation, afveksling og pauser i løbet af en arbejdsdag. Man behøver ikke at tage planken, men man kan godt inspirere hinanden som kolleger, siger Heidi Lisette Bille.

Gå et møde
Fx har kollegerne på en anden arbejdsplads indarbejdet HK/Privats arbejdsmiljøkalender i deres hverdag i storrumskontoret. Hver måned har man sammen fokus på en særlig aktivitet, som styrker et godt arbejdsmiljø og en god pausekultur. Fx tager man opfordringen til at lave øvelser for skuldre og nakke alvorligt. Man sørger for at stå op ved skærmen indimellem. Eller holder gående møder, når det er muligt.

På en anden virksomhed, Heidi Lisette Bille har kendskab til, har man ligefrem på Google Maps indtegnet op til flere lokale ruter af varierende længde, som medarbejderne kan vælge at sætte ud på, hvis mødet skal have ben at gå på.

- Det er alt sammen meget konkrete anvisninger til, hvordan man kan sørge for variation, afveksling og pauser i løbet af en arbejdsdag. Den slags initiativer betyder, at tingene faktisk rykker sig, at kulturen ændrer sig, fordi flere tager del i forandringerne. Og fordi man bliver inspireret af andre. Selv deler jeg fx kontor med en kollega, der står op det meste af dagen ved sit hæve-sænke-bord. Det gør jeg ikke, men det har påvirket mig i positiv retning, så jeg nu står meget op i løbet af en arbejdsdag i forhold til tidligere. For jeg bliver hele tiden mindet om, at jeg også selv skal huske at variere mine arbejdsstillinger, siger Heidi Lisette Bille.

 

3 tips til motion på jobbet

 

ELSK ELASTIKKEN
Med nogle få elastikøvelser får du trænet de muskler, du bruger ved computerarbejde. De mindsker smerter i nakke, skuldre og arme. Fem minutters pause er nok til at nå øvelserne igennem. 
Se en instruktionsvideo til en håndfuld hurtige, nemme og gode udstræknings- og elastikøvelser  

KOM I GANG MED AKTIVE PAUSER
Med arbejdsmiljøkalenderen får du og kollegerne helt konkrete ideer til, hvordan I kan bringe mere variation og bevægelse ind i pauserne - og i arbejdsdagen i det hele taget. Download kalenderen

10-SEKUNDERS-AFBRYDELSEN, DER HJÆLPER DIN KROP

  • Varier den måde, du sidder på din kontorstol.
  • Stå op indimellem, og bevæg dig lidt rundt, fx når du taler i telefon eller rydder op på arbejdsbordet.
  • Har du et hæve-sænke-bord, så sørg for at stå op noget af tiden, gerne flere timer om dagen.
  • Lav en strækøvelse.