Formandsskabet i Kvinderådet.

Kvinderådets nye formandsskab. Fra t.v. Linne Gessø, Nanna Højlund og Marianne Vind. Foto: Kvinderådet.

- Mine mærkesager i HK/Privat med ligeløn, et mindre kønsopdelt arbejdsmarked, flere orlovsrettigheder til fædre, stop for seksuelle krænkelser og den diskrimination, som er en del af et kvindeliv, passer rigtig godt sammen med dagsordenen i Kvinderådet, understreger en glad Marianne Vind.

Kvinderådet blev oprettet i 1899 og repræsenterer i dag 43 kvindepolistiske organisationer, der tilsammen har mere end 1 million medlemmer.

Internationalt arbejde
Kvinderådet har plads i en række offentlige råd, nævn og udvalg og er også med, når kvindepolitiske temaer er på dagsordenen uden for Danmarks grænser. Fx på europæisk plan, hvor arbejdet er koncentreret omkring den Europæiske Kvindelobby, og i FN, hvor rådet er medlemmer af den danske delegation.

- Jeg er enormt stolt over at blive en del af denne over 100 år gamle organisation, der har arbejdet for kvinders vilkår igennem tiderne, siger Marianne Vind.

Kvinderådets forkvinde er Nanna Højlund, der er næstformand i LO Danmark, og den anden næstforkvinde er Line Gessø, som er næstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark.