'Moderniseringsstyrelsen vil gøre løn og arbejdstid i den offentlige sektor til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken'.

Med de ord tilkendegav Finansministeriets forlængede arm sin målsætning for de forestående OK18-forhandlingerne. De offentligt ansattes arbejdsforhold blev officielt en del af spareplanerne i den offentlige sektor.

Det var en tydelig indikator på, at de offentligt ansatte ikke skulle gøre sig forhåbninger om, at de offentlige arbejdsgivere var i gavehumør ved OK18. Gavehumør eller ej, er det et faktum, at OK18-forhandlingerne i dag er strandet i forligsinstitutionen, efter at de ansattes organisationer og arbejdsgivere i det offentlige har varslet henholdsvis strejke og lockout af de offentligt ansatte.

Gammel vin på nye flasker

Det nye er, at Moderniseringsstyrelsen har revideret sin mål- og resultatplan for 2018. Og her er den omstridte sætning om de offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår fjernet fra den officielle målsætning. Alligevel skal de offentligt ansatte ikke forvente, at sparekravet kommer til at ændre sig i praksis, fordi formuleringen ikke er nedfældet i målplanen for 2018.

- Selvom formuleringerne er ændret, er det fortsat en central opgave for Moderniseringsstyrelsen, at vi løbende holder fokus på, hvordan vi bruger pengene i den offentlige sektor. Den offentlige sektor er drevet for skatteborgernes penge, og det er dem, som vi leverer vores ydelser til. Det gælder også lønkronerne og den måde, de offentlige arbejdspladser anvender personaleressourcerne på, skriver Poul Taankvist, direktør i Moderniseringsstyrelsen, i et skriftligt svar til til HK Stat.

Dermed slår han fast, at det fortsat er en vigtig prioritet for Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet, at lønudgifterne til de offentligt ansatte holdes nede.

Mål: Smal økonomisk ramme ved OK18

Dykker man længere ned i Moderniseringsstyrelsens mål- og resultatplan for 2017, er den omstridte sætning udpenslet yderligere:

'Det er målet ved OK18, at der opnås et resultat med en smal økonomisk ramme'.

I 2018-udgaven af mål- og resultatplanen er den smalle økonomiske ramme omformuleret til, at man forventer, at OK18 er gennemført med et 'økonomisk forsvarligt resultat'.

 

Læs Moderniseringsstyrelsens målplaner for 2017 og 2018 samt Poul Taankvists svar i dets fulde ordlyd.