Det mest afgørende punkt på HK Kommunal Sydjyllands generalforsamling var valg af formand. Det var hurtigt overstået, for Lene Roed blev genvalgt med akklamation og uden modkandidat.

Deltagerne havde lige før godkendt, at forsøget med to år mellem generalforsamlingerne skal fortsætte. Hun kan derfor se frem til mindst to år mere på posten. Lene Roed blev valgt som formand første gang i 2010.

Alle deltagerne fik tid til ved bordene til at snakke om, hvad de synes er vigtigst i deres nuværende arbejdsliv, og hvad HK Kommunal Sydjylland bør tage fat i fremover. Sidste år kom medlemmerne til orde på over 1.000 postkort med forslag op til OK18-forhandlingerne, og generalforsamlingen havde ikke så meget at tilføje ud over fuldstændig opbakning til linjen.


En tillidsrepræsentant advarede om ikke at være alt for optimistisk overfor automatiseringerne. Han var positiv overfor fornyelsen men mente, at HK skal være varsom. Den opfordring tog Lene Roed til sig og understregede, at det er vigtigt, at automatiseringen foregår i samarbejde mellem arbejdstager og arbejdsgiver.

De 95 stemmeberettigede godkendte beretningen enstemmigt.

Afdelingssektorens bestyrelse sammensættes af repræsentanter for hver kommune og var derfor ikke på valg.

Der blev også valgt 9 delegerede og to suppleanter til HK Danmarks ekstraordinære kongres d. 21. april. Det blev:

Dorthe Vestergaard Søndergaard
Peter Bech
Yrsa Schmidt
Edel Marie Laursen
Helle Hansen
Kirsten Christiansen
Lotte Møller Jensen
Inge Jørgensen
Line Lund Sørensen
Christina Nicolajsen 1. suppleant
Nanna Iversen 2. suppleant

Tillykke til alle! 

 Efter den formelle del af generalforsamlingen fortalte TV2’s mangeårige mellemøstkorrespondent Steffen Jensen fra TV2/Nyhederne om livet som korrespondent i en af de mest fascinerende og konfliktfyldte dele af verden. 


Steffen Jensen lagde ud med at sige, at han ville fortælle, til nogen stoppede ham, og det kom til at passe. Han gav en lang og meget veloplagt fortælling og efterlod det indtryk, at han kunne være fortsat længe endnu uden at gentage sig. Salen ville nødig lade ham gå, og trods de mange alvorlige begivenheder i regionen kaldte han på smilet mange gange.