Her får du hovedtemaerne fra sektorformandens mundtlige beretning. I sin mundtlige årsberetning, fremlagt på vegne af bestyrelsen i HK Kommunal Midt, rundede Pia Tørving en række emner, der mest handlede om 2018, mens den tilgængelige skriftlige beretning især kiggede bagud på et aktivt 2017 
Pia Tørving, formand HK Kommunal Midt, på talerstolen

Pia Tørving, formand HK Kommunal Midt, på talerstolen

 
I den mundtlige beretning sagde Pia bl.a.:

 

Opbakning til demokratiet

   - Det er rigtigt dejligt med en næsten fyldt sal. Jeg har allerede hilst på mange gengangere – super dejligt. Men jeg har også set og hilst på mange nye, hvilket også er skønt. Jeg er glad for, at så mange bakker op om demokratiet. For det er jer som medlemmer, der tegner fagforeningen. Uden jer – intet os…
 
 

Realistiske og rimelige krav i OK18

   - Vi mener selv, at vi ikke stiller med urealistiske krav. Vi ønsker blandt andet udvikling i reallønnen – så vi kan fastholde vores købekraft og gerne udvikle den. Perspektivet er, at vi ellers risikerer at udhule de offentligt ansattes løn og skabe et sekunda- arbejdsmarked med de allerringeste løn og ansættelsesvilkår. Det synes skræmmende og det vil gå ud over både de ansatte og borgerne… Vi har holdt det første møder med tillidsrepræsentanter, hvor vi i første omgang indkaldte repræsentanter fra de berørte områder og gruppen af fællestillidsrepræsentanter – men som tingene udviklede sig, indkaldte vi i hast alle tillidsrepræsentanter – der var et utroligt flot fremmøde, tak for jeres engagement i denne alvorlige situation…
 
Næsten 300 deltagere var med til HK Kommunal Midts generalforsamling i marts 2018

Næsten 300 deltog i HK Kommunal Midts generalforsamling, hvor Theis Erichsen kom og underholdt undervejs.

 

En offentlig sektor i verdensklasse

   - Hvem ønsker sig ikke det? Det føles dog tit som om, at vejen dertil er brolagt med forhindringer – og mange, ofte fejlagtige, myter om effektivitet, bemanding, ressourcer, borgerservice og meget andet. Hvis vi sammenligner os med andre lande, så fremstår vi som en veldrevet offentlig sektor. Vi har netop en høj effektivitet samt fri og lige adgang til en ensartet kernevelfærd af høj kvalitet.
Når danskerne gir os som offentlig sektor topkarakter, skyldes det i høj grad jer som medarbejdere…
 
 

Medlemsudvikling: Positiv start på 2018

   - Medlemsudviklingen i januar og februar er i en dejlig positiv udvikling. Det håber jeg fortsætter resten af 2018. Her i huset vil vi gøre vores, og så håber jeg, at I her i salen og jeres kolleger vil hjælpe os… Medlemskurven har en positiv retning – lad det gode arbejde fortsætte. Jeg håber på hjælp fra de tillidsvalgte – at de tager kontakten til alle nye medlemmer og byder dem velkommen til fællesskabet i HK Klubben og introducerer dem til betydningen af et medlemskab af den overenskomstbærende fagforening…
 

 

Læs også: ”Hvis vi skal slås, så slås vi” - et sammendrag af Mads Samsings tale til HK Kommunal Midts generalforsamling - inkl. en video af de lokale tillidsvalgte, der øver demonstration til brug ved strejke/lockout, hvis den bliver aktuel.
 

Kompetenceudvikling og kompetencefonde

   - På det regionale område gik det pludselig meget stærkt. Puljen med midler til kompetenceudvikling blev tømt. Det kan selvfølgelig ses som et positivt tegn, fordi rigtig mange af vores medlemmer er blevet kompetenceudviklet. Men det er også lidt øv at skulle gi’ afslag på grund af manglende midler. Nu venter vi spændt på, om vi i OK18 forhandlingen får en ny pulje forhandlet hjem til kompetenceudvikling for de regionalt ansatte. Arbejdsgiverne i regionerne har i forløbet ikke været ubetinget positive, men fra vores side er der kæmpet for en fortsættelse af puljen og som det ser ud nu, så tror jeg, at vi når i mål. Vi mener, at puljen har været en enorm succes for vores medlemmer. Derfor bidrog vi gerne med overenskomstmidler, da vi i sin tid etablerede puljerne. På det kommunale område er der ved overenskomstperiodens udløb stadig penge i kassen. Men også her har der været et stort træk på midlerne, og mange er blevet kompetenceudviklet – til stor gavn for den enkelte, men absolut også til gavn for arbejdspladsen. KL er heldigvis positiv stemt for en fortsættelse af puljen til kompetenceudvikling…
 
 

Kampagner og aktiviteter i 2018

   - Hvilket fokus har vi i 2018? Hvad arbejder vi med i forhold til vores kampagner? Hvad stiller vi skarpt på, og hvilke temaer arbejder vi med? Her kan jeg fortælle, at vi som absolut første større indsats har blikket rettet mod OK18. Det kræver selvfølgelig vi får en aftale på plads… men mon ikke det lykkedes, at opnå et resultat vi kan være tilfredse med – vi sætter vores lid til forligsmanden og de gode forhandlere på vores side… Vi planlægger besøg på så mange arbejdspladser som absolut muligt, fordi mødet med jer og ude hos jer er så givende – for os og forhåbentlig også for jer!
 
Theis Erichsen underholdt undervejs

Theis Erichsen underholdt undervejs

 

Fokus på it-området

   - It-området vil også i 2018 ha’ et særligt fokus. Vi vil besøge så mange af vores it-arbejdspladser som muligt og drøfte muligheder for kompetenceudvikling – har medlemmerne en kompetenceprofil, kender de muligheder for efter- og videreuddannelse? Der kan og vil vi gerne hjælpe. Det er et godt eksempel på fordelen ved mødet med jer og jeres arbejdspladser: Vi kommer gerne på besøg, fordi det giver os mulighed for at tale med jer om fremtidens opgaver og funktioner – og om, hvordan I som medlemmer bedst bliver klædt på til det arbejdsmarked, der venter om næste hjørne…
 
 

Arbejdsmiljøet og de gode kolleger

   - I 2017 gjorde vi det, og vi fortsætter i 2018 – med afholdelse af fælles introduktion til nye arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Vi ved, at det virker og gir mening i hverdagen. Som AMR og TR er I tæt på jeres kolleger og ved, hvor skoen trykker. Og i mange forhold er der behov for erfaring og viden fra begge grupper af tillidsvalgte. På jobbet er vi alle med til at skabe det gode arbejdsmiljø. Vi tilbringer flere vågne timer sammen med kolleger end sammen med familien. Derfor SKAL der være fokus på at ha’ det godt… 

 

Stress har for høje menneskelige omkostninger

   - Hverdagen blandt vores faglige konsulenter er i dag præget af besøg på flere arbejdspladser, hvor tempoet og mængden af arbejdsopgaver er toppet. Ved sidste overenskomst fik vi nedsat et ”udrykningsteam”, der hjælper regionalt og kommunalt, hvis arbejdsmiljøet knirker. Vi håber, at begge aftaler regionalt og kommunalt fortsætter ind i denne overenskomstperiode og at flere samtidig vil gøre brug af muligheden. Det koster på bundlinjen, hvis sygefraværet stiger og samtidig kan de menneskelige omkostninger være høje… I HK Kommunal Midt følger vi nøje udviklingen og tager gerne en snak med de tillidsvalgte i GRUS = altså Gruppe udviklings samtaler – hvor vi tager temperaturen på arbejdspladsen. Vi afholder gerne kurser og medlemsarrangementer med stress eller det gode arbejdsliv som emne…
 
Materiale fra generalforsamlingen, bl.a. den skriftlige beretning

Materiale fra generalforsamlingen, bl.a. den skriftlige beretning

 

Hvad betyder den nye Databeskyttelseslov for os?

   - Det er lige om lidt, den nye Databeskyttelseslov træder i kraft. Nærmere bestemt den 25. maj, hvor den eksisterende persondatalov samtidig ophæves. Hvad betyder det så for os, det er et meget omfattende lovforslag, som skal styrke og beskytte den registreredes rettigheder i form af blandt andet samtykke, indsigt, berigtigelse og ret til sletning. Lokalt i HK Midt har vi sat gang i undervisningsseancer for såvel medlemmer som tillidsvalgte, på forbundssektorniveau er der også igangsat forskellige initiativer…
 
 

Aktiviteter for medlemmer

   - Vi havde som jeg nævnte før gæstede professor Svend Brinkmann vores sektor – det var et helt fantastisk besøg, det var et oplæg med både alvor og humor og hvor de over 200 fremmødte fik meget med hjem til at tænke over. Efterfølgende har vi skrevet lidt om indholdet i vores nyhedsbrev, der kan stadig ses på vores hjemmeside. Vi vil som altid besøge Fredericia og Svendborg med spændende arrangementer, der er gode emner i støbeskeen, så jeg håber at I bliver meget tilfredse. Her i Fabrikken kommer også der aktiviteter i løbet af 2018 og jeg tænker vi som altid arrangerer en spændende juletur. Desværre kan jeg ikke åbne op for hvem, hvornår og hvor… da jeg endnu ikke har fået de endelige aftaler retur fra bureauerne jeg samarbejder med, men jeg kan dog røbe at vi får besøg af Karen-Marie Lillelund og Chris MacDonald i løbet af 2018…
 
 

Aktiviteter for tillidsvalgte

   - Årets første aktivitet for tillidsvalgte er afholdt med emnet Retning mod fremtiden. Her så vi ind i krystalkuglen: Hvad sker der, hvis jeg ikke sikrer mig morgendagens kompetencer? En spændende dag med oplæg og debat, hvor vi havde besøg af 2 eksperter Gitte og Nicoline fra Forbundet og Lene Hartig, der er chef fra Borgerservice i Århus. Dagen sluttede med et oplæg af Johny Gammelgaard, ”Hjernesund trivsel på arbejdspladsen”… I efteråret har vi planlagt med 2 konferencer over 2 dage, tanken er klubbestyrelserne kommer i arbejdstøjet og arbejder med handlingsplaner, organstationsprocenter og hverdagen som tillidsvalgt. 2018 ser ud til at blive et aktivt og spændende år…
 
 

HK Ungdom er skræddersyet til unge

   - Ungdommen har et højt aktivitetsniveau, og planerne og aktiviteterne i 2018 er mange. De holder netværksmøder hver måned med gode faglige indslag. Der holdes også kurser i f.eks. studieteknik, eksamensangst, arbejdsglæde, de sociale medier m.m. Så er du medlem af HK under 31 eller under uddannelse på en handelsskole, et gymnasium eller som praktisk elev eller er fritidsjobber…. Så er HK Ungdom skræddersyet til dig… Så til jer i salen: Husk mulighederne….  Sig budskabet videre, så flere kan blive del af et fantastisk fællesskab med mange muligheder……
 
 

Afslutning med tak til mange

   - Jeg vil gerne takke alle tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og klubbestyrelsesmedlemmer – det er altid en fornøjelse at arbejde sammen med jer. I er grundstenen i det faglige arbejde. I er med til at få hjulene til at løbe rundt… Et stor TAK til hele HK Midt – tak for den indsats, I alle yder i hverdagen. Mange af jer i firkanten leverer opgaver, vi ikke ser og mærker i dagligdagen, opgaver vi som fagforening ikke kan undvære. Det er opgaver, vi er dybt afhængige af – jeres kontakt og dialog med medlemmerne gør en betydelig forskel. Den offentlige sektor – det har været en hårdt år med mange personlige udfordringer. Der er blevet snakket, krammet og givet gode og opmuntrende råd. I har tacklet årets udfordringer til et 13 tal – det fortjener stor ros. I er – vi er som en lille familie – hvor der er nærvær, relationer, rummelighed og plads til alle. Vi er en flok af meget forskellige personligheder, men vi har fokus på samarbejde, og vi har i alle vore handlinger altid vores tillidsvalgte og medlemmerne i fokus. Vi er hinandens gode kollegakarma – TAK for det. Også en tak til min bestyrelse, tak for jeres opbakning og jeres støtte. Formandsgruppen og ledelsen i HK skal også ha’ et tak for et godt år – vi har et godt samarbejde og en god dialog, så det tegner godt for fremtiden. Efter den 21. april – kan alt se anderledes ud. Martin Rasmussen vores afdelingsformand opstiller – som I måske har læst i den skriftlige beretning eller se på Facebook – til næstformandsposten i HK Danmark. Her fra skal der lydt et stort held og lykke med kandidaturet…
 
 

Afslutning med Pippi og Pia

   - Jeg vil slutte med et citat fra Pippi – hvis I er lidt nervøse for fremtidens opgaver og udvikling….
Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert… Pippi kunne blive en glimrende ansat i en kommune eller en region!
Tak for ordet…