Både LO og FTF holder ekstraordinær kongres om en mulig fusion fredag den 13. april, og når begge organisationer har stemt, kender vi svaret på, om 1,5 mio. danske lønmodtagere fremover står sammen i én fælles hovedorganisation.

Planerne har været undervejs et par år, og HK er stor fortaler for at lægge LO og FTF sammen ud fra den tankegang, at den offentlige- og den private sektor er hinandens forudsætninger, og de kan stå stærkere sammen end hver for sig.

- I forvejen arbejder vi sammen ude på arbejdspladserne, så det skal vi også gøre i toppen af fagbevægelsen, siger HK-formand Kim Simonsen.  

- Fagbevægelsen er grundlagt ud fra den tanke, at fællesskab gør os stærkere - at vi kan opnå mere sammen end alene. Og det gælder stadig. Der er behov for, at mange kan stå sammen, når vi for eksempel skal forsvare dagpenge og efterløn. Og vi har brug for at stå sammen i kampen for uddannelse til alle uanset baggrund, siger han.

- Så jeg håber, vi fredag eftermiddag kan danne én stor og slagkraftig hovedorganisation. Ikke fordi stort altid er godt. Men fordi jeg har svært ved at se et alternativ til et stærkere sammenhold, hvis Danmark fortsat skal have fagbevægelse, der kan drive samfundet fremad og opad, siger Kim Simonsen

For at sammenlægningen skal blive til virkelighed, kræver det, at to tredjedele af de delegerede på hver af de to organisationers kongresser stemmer for.

 

LO er Danmarks største faglige fællesskab, og hovedorganisation for 18 fagforeninger - bl.a. HK - , der samler 1 million private og offentlige lønmodtagere.

FTF er Danmarks næststørste hovedorganisation for 70 faglige organisationer, der samler 450.000 offentligt og privat ansatte.