Formandsposten er blevet ledig, efter den mangeårige formand for HK MidtVest, Karin Østerby, sov stille ind tirsdag 27. marts 2018 efter et langt kræftforløb.

 

Afdelingsbestyrelsen for HK MidtVest har enstemmigt indstillet Marianne Køpke som kandidat til formandsposten. Men der kan komme flere kandidater, idet det er muligt at melde sig helt frem til repræsentantskabsgeneralforsamlingens start kl. 18.00 i HK-Huset, Vestergade 43, 7400 Herning.

 

mARIANNE kØPKE

 

Arbejdsmarked og uddannelse er mærkesager

Marianne Køpke er 63 år, og hendes mærkesager er blandt andet arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik.

 

- For mig er det rigtigt vigtigt, at medlemmerne lokalt kan blive klædt uddannelsesmæssigt på, så de kan få de jobs, de ønsker sig, siger hun.

 

Marianne Køpke har gennem flere år siddet i bestyrelsen for UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, hvor hun er formand for Uddannelsesudvalget. Hun sidder også i Uddannelsesudvalget for ledelse samme sted. Hun har også i en årrække siddet i HK Kommunals uddannelsesudvalg og i HK Kommunals elevudvalg. Hun sidder ligeledes i Uddannelsesrådet for Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

 

Endelig kan det fortælles, at hun er valgt ind som suppleant i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Vestjylland.

 

Bred erfaring

Marianne Køpke har lang og bred erfaring i HK.
 
Hun blev i 1995 valgt ind i bestyrelsen for daværende HK Offentlig Sektor i Holstebro og blev året efter formand. Hun blev også valgt som formand, da afdelingen 1. januar 2007 fusionerede med Herning og Struer-Lemvig-Sydthy og blev til HK Kommunal MidtVest, og hun fortsatte som formand, da Viborg-Skive-Nykøbing 1. juni 2008 kom med ved en fusion, og afdelingen blev til det nuværende HK Kommunal MidtVest. 

 

Frem til 1. marts 2010 var der tale om en ulønnet formandspost, hvor efter Marianne Køpke blev fuldtidslønnet formand for HK Kommunal MidtVest. 

 

Hun har siden 1996 været medlem af HK Kommunals bestyrelse på landsplan.

 

Marianne Køpke arbejdede fra 1986 og frem til 2005 i Ringkøbing Kommune, hvor hun var skatterevisor, og hun fik i 2005 som medarbejderrepræsentant til opgave at være med til at sammenlægge de fem kommuner Ringkøbing, Skjern, Egvad, Videbæk og Holmsland ved kommunesammenlægningen i 2007.

 

Hun var fra 1994 tillidsrepræsentant i Ringkøbing Kommune og blev efter kommunesammenlægningen tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant i den nye Ringkøbing-Skjern Kommune.
 

Formand bliver valgt for to år 

 
Repræsentantskabet er den øverste myndighed i HK MidtVest og vælger afdelingens formand for en periode på to år.


Repræsentantskabet består af 92 medlemmer - ni medlemmer fra afdelingsbestyrelsen for HK MidtVest, ni medlemmer fra hver afdelingssektorbestyrelse for Handel, Privat, Stat og Kommunal og et antal repræsentantskabsmedlemmer valgt på afdelingssektorernes generalforsamlinger afholdt i marts. Hver sektor har en repræsentant pr. påbegyndte 400 medlemmer.


Endvidere vælges på afdelingssektorernes generalforsamlinger et antal suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne. 
 
HK MidtVest har knap 20.000 medlemmer og 60 ansatte.

 

 

  
 

 

Artiklen er opdateret 10. april 2018