Intet tyder på, at kritikken aftager, efterhånden som personalet får erfaring med Sundhedsplatformen. To år efter den første implementering i Region Hovedstaden hersker der stadig stor utilfredshed med it-systemet fra den amerikanske leverandør Epic.

40 procent er enten meget utilfredse eller utilfredse, mens der er 27 procent på den tilfredse fløj, viser en stor brugerundersøgelse, som Region Hovedstaden selv har stået for i samarbejde med Epinion, og som mere end 10.000 af de ansatte i regionen har svaret på.

I Danmark debuterede Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital den 21. maj 2016. Herfra har næsten 2.000 ansatte besvaret tilfredshedsundersøgelsen. Når det handler om den overordnede tilfredshed blandt alle ansatte er svarene fra Herlev og Gentofte kun så marginalt forskellige fra resultatet for hele regionen, at forskellen ligger inden for den statistiske usikkerhed. Næsten to års erfaringer med Sundhedsplatformen mildner altså ikke kritikken.

Størst utilfredshed hos lægerne

Lægerne er de mest utilfredse. Her er det to ud af tre, 66 procent, der svarer "meget utilfreds" eller "utilfreds" på spørgsmålet: "Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med Sundhedsplatformen?". Kun 13 procent er tilfredse. Og det er værd at bemærke, at andelen af læger, der har svaret "meget utilfreds" er på 27 procent, mens kun to procent er "meget tilfreds". 1.947 læger har svaret på dette spørgsmål.

Kigger man på den gruppe af læger, der har længst erfaring med Sundhedsplatformen, og som er daglige brugere, kan man også her konkludere, at det ikke bare handler om tilvænning til et nyt system. 29 procent af de daglige bruger, der har mere end 12 måneders erfaring med it-systemet, er samlet set meget utilfredse, mens yderligere 39 procent har svaret "utilfreds", altså i alt 68 procent på den utilfredse side af skalaen.

Tilfredsheden ser altså ikke ud til at stige med tiden hos disse erfarne, daglige brugere blandt lægerne. 991 i denne kategori har svaret på dette spørgsmål.

Lægesekretærer er mindre utilfredse

Undersøgelsen viser, at utilfredsheden er noget mindre i faggruppen "Administrativt personale mv.", som lægesekretærerne hører til. Også her er der dog flere utilfredse end tilfredse, idet 11 procent har svaret "meget utilfreds", og 26 procent har svaret "utilfreds" (samlet 37 procent), mens fem procent har svaret "meget tilfreds" og 25 procent "tilfreds" (samlet 30 procent).

Ifølge Nathali Schaap Degn, formand for lægesekretærerne i DL/HK, kan den lille forskel i tilfredshed sandsynligvis forklares med forskellige oplevelser i de to faggrupper, læger og lægesekretærer.

- Lægerne er nok den faggruppe, for hvem arbejdsopgaverne har ændret sig mest radikalt ved indførelsen af Sundhedsplatformen. De bruger nu meget mere tid ved tastatur og skærm. Det er mange af dem frustrerede over, forståeligt nok. Mange lægesekretærer har årevis af erfaringer med it-systemer, der ikke altid har fungeret optimalt, og de bruger deres faglige indsigt til at gå konstruktivt til værks med Sundhedsplatformen.

Hun mener, at lægesekretærerne i Region Hovedstaden efterhånden har opnået en vis rutine i at betjene Sundhedsplatformen, og at de har påtaget sig mange af de opgaver, der ligger i tilknytning til it-systemet.

- På Rigshospitalet har de udarbejdet et helt katalog over den type opgaver, som ligger naturligt hos lægesekretærerne. Selv om Sundhedsplatformen ikke opleves som særligt brugervenlig, har de nok på den baggrund været mindre tilbøjelige end lægerne til at markere deres utilfredshed, vurderer Nathali Schaap Degn.

Fra lægernes side er kritikken nærmest lammende, når det handler om at vurdere Sundhedsplatformens brugervenlighed. 68 procent af dem svarer, at de er "meget uenig" i udsagnet: "Sundhedsplatformen er brugervenlig – dvs. nem og intuitiv at anvende", og yderligere 20 procent svarer "uenig" (samlet 88 procent). For det administrative medarbejdere er de tilsvarende tal henholdsvis 38 og 28 procent (samlet 58 procent).

Danmarks største sundheds-it-system

Sundhedsplatformen er Danmarks største it-system på sundhedsområdet. Det havde premiere på Herlev og Gentofte Hospital 21. maj 2016. Rigshospitalet og Glostrup fulgte efter i november samme år. I løbet af 2017 kom resten af Region Hovedstadens hospitaler med, og 25. november 2017 gjaldt det alle hospitaler i hele Region Sjælland på én gang.

44.000 ansatte og 2,5 mio. borgere i de to regioner er omfattet af Sundhedsplatformen. De tre øvrige regioner i Danmark bruger andre it-systemer.