Vil du gerne have flere fridage som senior, er der flere måder, du kan arrangere en seniorordning på:

Ti år før din folkepensionsalder har du ret til at gemme værdien af ikke-afholdte feriefridage på din Fritvalgs Lønkonto, som derved kan finansiere fridage, når du bliver omfattet af en seniorordning.

Fem år før din folkepensionsalder kan du vælge at bruge de midler, du har optjent på din Fritvalgs Lønkonto til at finansiere din seniorordning. Du kan blandt andet bruge midlerne som hele fridage (7,4 timer), som en ugentlig arbejdstidsnedsættelse (efter aftale med din arbejdsgiver) eller som længere sammenhængende frihed. Bidraget til din Fritvalgs Lønkonto beregnes løbende gennem ferieåret. Fra 1. marts 2018 bliver 3,4 procent af din ferieberettigede løn sat ind på din Fritvalgs Lønkonto. Du kan se beløbet på din lønseddel.

Fem år før din folkepensionsalder kan du også vælge at konvertere dit pensionsbidrag, så det bliver indsat på din Fritvalgs Lønkonto og derigennem finansiere seniorfridage. Vælger du at anvende dit pensionsbidrag til at finansiere seniorfridage, skal du som minimum indbetale en vis procentdel af dit pensionsbidrag, der dækker udgifter til administration og forsikringsdækninger. Du skal selv kontakte pensionsselskabet for at få foretaget en beregning af, hvor stor en procentdel, der skal indbetales.

OBS: Særligt for dig på butiksoverenskomsten med særaftale for BKD:

Er du dækket af Butiksoverenskomsten med særaftale for BKD, gælder der særlige forhold for dig i forhold til opsparing af seniorordning. Her har man en opsparing af feriefridage, hvor 2 % af den optjente løn bliver overført til BKD’s feriekortordning kvartalsvist. Hvis du ønsker, at denne procentdel eller mindre skal overføres til din Fritvalgs Lønkonto til senere brug i en seniorordning, skal du give din arbejdsgiver besked om, hvor mange procent, du ønsker overført. I 2018 er fristen forlænget med en måned, så du har mulighed for at give din arbejdsgiver besked helt frem til 1. maj.

Er du i tvivl om noget, så kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling på 7011 4545.

 

Så mange seniorfridage har du ret til

FULDTIDSANSATTE: Er du fuldtidsansat, kan du maksimalt afholde 32 seniorfridage i et ferieår – men kun det antal dage, som du har optjent eller påregner at optjene.

DELTIDSANSATTE: Da der er forskel på, hvor mange timer du har som deltidsansat, skal du sætte det i forhold til de 32 dage, man har ret til som fuldtidsansat. Eksempel: Har du 15 timer ugentligt fordelt på tre arbejdsdage, vil det blive opgjort i timer. Du vil – under forudsætning af, at der vil være midler på din Fritvalgs Lønkonto – være berettiget til at afholde 15/37 x 32 x 7,4 timers seniorfrihed – svarende til 96 timers seniorfrihed. Hvis seniorfriheden afholdes i hele arbejdsdage (5 timer), vil du derfor have ret til 96/5, hvilket svarer til 19,2 arbejdsdage.

OBS: Denne artikel gælder for dig, der er dækket af følgende overenskomster:

Butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver med særaftale for bager- og konditormestre i Danmark (BKD)

Er du dækket af en anden overenskomst, kan du høre din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling om, hvilke regler der gælder for dig.