I disse timer forhandles der intenst i Forligsinstitutionen. Forligsmand Mette Christensen har efter en uges pause igen indkaldt parterne til forhandlinger. Og det er ved at være sidste udkald. Der skal snart landes et resultat, hvis Danmark skal undgå at blive lammet af en massiv lockout.

På det kommunale område mødtes parterne onsdag formiddag. Torsdag eftermiddag er regionerne indkaldt, og lørdag har forligsmanden bedt om at se statens forhandlere. Så det er tæt løb og højdramatiske forhandlinger.

 

Det har ikke været let

HK Kommunals formand, Bodil Otto, understreger, at hun ikke kan sige noget om de aktuelle forhandlinger, da hun ikke må referere fra møderne.

- Men jeg kan selvfølgelig godt sige, at det ikke har været let. Og jeg kan også sige, at vi står sammen på lønmodtagersiden og kæmper, alt hvad vi kan for at finde en løsning, der sikrer, at de offentligt ansattes løn udvikler sig på lige fod med de privat ansattes. Det er et fælles ansvar, siger Bodil Otto.

Som en understregning af musketer-eden har parterne aftalt, at forhandlerne på alle områder nu møder op i Forligsinstitutionen, når ét område er til forhandling. Så forhandlerne for både kommunerne, regionerne og staten er tilstede hver gang der forhandles. Det sker for at bakke hinanden op og for at koordinere.

- Jeg har hørt mig selv sige det her før, men jeg håber stadig på, at det kan lykkes at finde en god forhandlingsløsning. Så vi får overbevist arbejdsgiverne om det både rimelige og fornuftige i, at den offentlige og den private lønvikling går hånd i hånd, siger Bodil Otto.

 

Kæmpe opbakning fra medlemmer

Ud over løn og økonomisk ramme er knasterne i forhandlingerne fortsat vilkår som seniorordninger, lærernes arbejdstid og retten til betalt spisepause for visse grupper i staten.

Det stærke fællesskab blandt de offentligt ansatte viser sig ikke kun i Forligsinstitutionen. Det viser sig også på gader og stræder over hele Danmark, hvor faggrupperne står skulder ved skulder og markerer synlighed i gadebilledet. Der er talrige små aktioner, hvor de offentligt ansatte hver morgen sender danskerne godt på arbejde. Og der er store manifestationer som tirsdag, hvor tusindvis af offentligt ansatte demonstrerede i mange byer over hele landet. Medlemmernes store interesse for at være med til at skabe synlighed om budskabet betyder meget for forhandlerne.

- Det har kæmpe stor betydning for os, og det kan i sidste ende være med til at afgøre, om vi får en løsning, siger Bodil Otto.

 

Medlemmer får besked, hvis der kommer konflikt

Forligsmanden har allerede udskudt en eventuel konflikt i to uger. En strejke kan nu bryde ud den 22. april og lockout den 28. april. Mette Christensen har dog mulighed for at udskyde konflikten endnu engang med 14 dage.

Organisationerne har varslet strejke for 10 procent af medlemmerne, hvilket er ca. 80.000 ansatte. Arbejdsgiverne har svaret igen med en massiv lockout, der rammer 440.000 offentligt ansatte.

For HK Kommunals medlemmer betyder det, at ca. 6000 er udtaget til strejke, mens omkring 34.000 er omfattet af lockout.

Alle, der bliver omfattet af en mulig konflikt, vil få konfliktunderstøttelse svarende til deres løn uden pension og arbejdsmarkedsbidrag. Der vil i givet fald komme oplysninger ud om, hvordan og hvornår man skal registrere sig.