Vi anbefaler derfor, at alle medlemmer kontakter deres lokale tillidsrepræsentant for en gennemgang af ansættelsesbrevet inden det underskrives.

Hvis du er ansat før 1. april 2018, er du omfattet af Tilpasningsprotokollatet indgået imellem DI for DSB SOV og CO-Industri for HK/Privat og HK Trafik & Jernbane.

Hvis du er ansat efter 1. april 2018, er du ansat i henhold til Industriens Funktionæroverenskomst. Her vil vi også anbefale, at du kontakter din tillidsrepræsentant for en gennemgang af ansættelseskontrakten.

Fakta:

Her kan du læse Tilpasningsprotokollatet indgået imellem DI for DSB SOV og CO-Industri for HK/Privat og HK Trafik & Jernbane