For få studerende. For ukendt af arbejdsgiverne. For lidt viden om programmering.

Så kort kan man formulere de udfordringer, som Anne Kirketerp og hendes kolleger stod overfor, da de begyndte arbejdet med at udforme en ny studieordning for IT-teknologuddannelsen. I dag halvandet år senere, er det første hold på den nye ordning i gang med deres første semester, hvor man har styrket det særlige ved uddannelsen, nemlig at de studerende lærer at kombinere hardware, software og netværk.

”Som IT-teknolog arbejder man med hardware. De programmerer tæt på hardwaren. Det er simpelthen deres DNA i modsætning til datamatikerne,” siger Anne Kirketerp, uddannelsesleder på Erhvervsakademi Aarhus (EAAA).

 

”Vi har sat meget fokus på Internet of Things, IoT, som noget nyt.”


Uddannelsen skal markedsføres aktivt

Den kombination af indsigt i både software og hardware er der ingen andre IT-uddannelser, der kan tilbyde, understreger hun. Og det er den kerne, som hun sammen med sine kolleger har styrket på den nye studieordning.

”Vi har sat meget mere fokus på Internet of Things, IoT, som noget nyt. Og så har vi skruet op for programmering efter ønske fra virksomhederne. Samtidig med at vi fastholder fokus på netværk og elektronik,” siger Anne Kirketerp.

På første år, de to første semestre, skal de studerende blandt andet arbejde med ”indlejrede systemer” (på engelsk: embedded systems), som man finder fx på mobiltelefoner, hvor software og hardware er langt tættere forbundet end fx på en laptop, hvor styresystem og office-pakker kan udskiftes efter behov.

Sådan ser den nye studieordning for IT-teknologer ud. 

Kilde: Undervisningsministeriet, Uddannelsesguiden

 

På tredje semester skal de studerende vælge mellem to forløb, det første har fokus på netværk, cloud computing og IT-sikkerhed, mens det andet koncentrerer sig om embedded systems, IoT og elektronik. Vælger man det første forløb, har man mulighed for at tage en overbygning på halvandet år som professionsbachelor i IT-sikkerhed, mens det andet forløb giver adgang til en professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration.

Optimistiske tal

Erhvervsakademierne har til hensigt at styrke kendskabet til den nye uddannelse ved at markedsføre den aktivt, når de studerende på den nye studieordning kommer frem til tredje semester.

”Vi skal ud og sælge uddannelsen igen. Vi skal igennem med budskabet om, at en IT-teknolog er tæt på teknikken i IT-systemer,” siger Anne Kirketerp.

Elektronik-delen er ikke velkendt for de unge, der står for at vælge en uddannelse, understreger hun.

”Hvis du siger ordet transistor til de unge, der kommer fra gymnasiet, ved de ikke nødvendigvis, hvad du taler om. De har ikke noget at have ordet ”elektronik” i. Netværk er mere kendt og med IoT kan vi skabe flere genkendelige billeder hos de kommende studerende,” smiler hun.

Anne Kirketerp er optimistisk. Antallet af ansøgninger til at komme ind på den nye uddannelse er steget med en faktor to, oplyser hun. Den nye uddannelse er nemmere at gå til, sammenlignet med den gamle ordning, hvor det var svært at overskue, hvad uddannelsens linjer, henholdsvis netværk og elektronik egentlig dækkede over.

”Til det sidste åbent hus-arrangement havde vi også tre gange så mange unge på besøg i forhold til, hvad vi havde før,” siger hun.

 

Kort om IT-teknolog

 

Hvis du vælger uddannelsen IT-teknolog på et af landets erhvervsakademier, kommer du til at beskæftige dig med ny teknologi inden for computere, elektronik og telekommunikation med et særligt fokus på hardware, netværk og de såkaldte ”indlejrede systemer”.

Uddannelsen, der varer to år, udgør i alt 90 ECTS-points inden for uddannelsens faglige områder. Heraf er 60 ECTS fælles for alle på uddannelsen, mens 30 ECTS kan være tilrettelagt forskelligt på uddannelsesstederne. Derudover er der praktik på 15 ECTS og et afsluttende eksamensprojekt, også på 15 ECTS.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde – både individuelt og i grupper – med udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger.

Uddannelsen udbydes på erhvervsakademierne i København, Odense, Viborg, Aalborg og Aarhus.