Christian Grønnemark på talerstolen, RGF18, 12.04.18
HK Hovedstadens formand Christian Grønnemark aflægger sin mundtlige beretning. Foto: Poul Drews

Det konkrete sammenhold og solidariteten mellem private og offentlige medarbejdere bliver dagligt vist, senest i en række demonstrationer landet over. Det historiske stormøde i Fredericia for nylig med over 10.000 tillidsfolk varsler nye tider for styrke, handling og resultat.

Generalforsamlingen blev holdt, netop som det regionale område var til forhandlinger i Forligsinstitutionen, og overenskomstsituationen var omdrejningspunktet i formand Christian Grønnemarks mundtlige beretning.

”Det glæder mig af hele mit hjerte at kunne opleve en stærk solidaritet mellem alle offentlige fagforbund. Opbakningen fra den private sektor bliver stærkere og stærkere dag for dag”, konstaterede han blandt andet.

Han opfordrede alle privatansatte i salen til at rejse sig og give de offentlige kolleger en hånd. Solidariteten og sammenholdet blev manifesteret med langvarige klapsalver.

”Jeg tror ikke, arbejdsgiverne i grunden er klar over, hvad de har sat i gang med deres trusler om lockout”, sagde Christian Grønnemark.

Repræsentantskabsgeneralforsamling HK Hovedstaden 12.04.18. De private rejser sig i solidaritet med de offentlige.
De privat ansatte viser sammenhold, de rejser sig og klapper af de offentlige kolleger. Foto: Poul Drews

Et blik mod fusionen

Samtidig så Grønnemark frem mod den afgørende fagpolitiske beslutning om fusion af LO og FTF, som træffes fredag den 13. april.

Vi er ikke mere det naturlige førstevalg, når samfundet skal udvikles og forandres. Derfor er fusionen af LO og FTF helt afgørende for fagbevægelsens politiske indflydelse i fremtiden”, vurderede Christian Grønnemark.

Anja Camilla Jensen gik på talerstolen og favnede stemningen i rummet med en skarp kommentar om fællesskab og sammenhold i de igangværende overenskomstforhandlinger.

”Der er sket noget rigtig vigtigt i det her forløb, nemlig fagbevægelsens musketered. Det handler om vores alles løn og arbejdstid. Det er så historisk, at vi skal ranke ryggen endnu mere, når vi går ud af lokalet her! Og om konflikten: hvis de vil have kamp, så lad dem få kamp”, sagde hun.

Også Jakob Nerup fokuserede på det vigtige sammenhold.

”Vi har fået en ny måde at gå på arbejde på. Jeg vil godt rose vores fællesskab. Nu har vi sammen vundet lidt. Sammen skal vi vinde endnu mere”, sagde han.

Der var ingen grund til at sætte stemmeudvalget i arbejde, for Christian Grønnemark havde ingen modkandidater. Han blev genvalgt som formand for HK Hovedstaden med applaus.

”Jeg vil bestræbe mig på fortsat at være handlingsorienteret og konkret i det faglige arbejde”, sagde han i sin korte takketale til generalforsamlingen.

Beretning og regnskab blev enstemmigt vedtaget og forsamlingen vedtog en udtalelse om, at de offentligt ansattes kamp er alles kamp.

Læs udtalelsen her.