Hør Steen Hildebrandts indledning om de unge ældre (video)

 

Et bord er først godt dækket, når der ligger en plakat for #enløsningforalle

Den store beslutning på afdelingsgeneralforsamlingen i HK Sydjylland – valget af formand – var hurtigt overstået. Bestyrelsen ved Henny Fiskbæk indstillede, at forsamlingen genvalgte Ole Kjær, og der var ingen modkandidater, så han blev valgt med akklamation.

- Tak for valget. Det er jeg meget beæret over og også ydmyg. Det glæder mig meget, at jeg kan få lov at fortsætte i endnu to år, sagde den ny-genvalgte formand i sin korte takketale.

Den genvalgte formand

Ole Kjær har rundet de 60 år, men så er man stadig ung, og det bliver man på mange måder ved med at være, sagde oplægsholderen, professor emeritus Steen Hildebrandt. Han er 74 år og fortalte forsamlingen, hvoraf mange var grånende i toppen, at de ældre ikke er, hvad de var engang.

- Engang var man gammel, når man nåede de 50 år. Tit udslidt, opbrugt af det arbejde og det liv, man havde dengang. Sådan er det jo slet ikke mere for en stor gruppe. Vi ser tilbage på enorme forandringer gennem de sidste 30-50 år, og den generation, som nu bliver ældre, har gennemlevet helt andre forhold, end dem for eksempel mine forældre oplevede, sagde han blandt andet.

 

Professoren fra Handelshøjskolen i Aarhus foran afdelingsfanen

Steen Hildebrandt er selv en af dem, som ikke er holdt op med at arbejde, men han var meget forstående overfor, at det ikke er alle, som har samme vilkår som ham selv. Hans hovedpointe var netop, at aldring er blevet mere individuel, og det mener han også, at forholdene for de ældre på arbejdsmarkedet skal være.

- Vi skal huske at tælle de vigtige ting i livet. Ikke kun arbejde eller penge, fordi det er det, vi plejer, men også de ting, som betyder noget for os. Og for nogen er det netop arbejdet, som er vigtigt, for andre er det familie, venner eller noget tredje. Vi skal tælle det, som er vigtigt for os, sagde han. 

De offentlige overenskomster i fokus

Under den formelle del af generalforsamlingen havde Ole Kjær i sin beretning selvfølgelig også berørt de offentlige overenskomstforhandlinger, men da alt foregår bag lukkede døre, havde han ikke nogen spændende nyheder fra det felt. Generelt sagde han:

- Det er naturligvis et sektoranliggende for de offentlige, men det berører også vores fælles identitet i hele afdelingen. Det er godt, at vi under debatten op til konfliktvarslerne fik en flot medlemsfremgang, og det er en forsættelse af et rigtig godt år i 2017, hvor vi både har hvervet og fastholdt mange medlemmer.

- Vi er på rette vej, sagde han.

Forsamlingen stillede også op til et støttefoto for de offentlige forhandlere til brug på de sociale medier

Spotlight på uddannelse

Ole Kjær har i sit formandsarbejde haft stærkt fokus på uddannelsessituationen i det sydjyske. Han talte også om erhvervsuddannelsernes store betydning, og om det problematiske i, at uddannelsesinstitutionerne stadig skal spare 2% om året i omprioriteringsbidraget.

- Der er mange skoler, som er så pressede, at hvis ikke de får et væsentligt større antal elever, får de store problemer.

Ole Kjær sidder i det jyske Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), udpeget af LO. RAR har fået ansvar for mange af de opgaver, som de nu nedlagte VEU-centre havde.

- Jeg synes, det er godt, det er visionært, at tænke uddannelse og arbejdsmarked sammen, men det giver altså nogle udfordringer. Hvordan sikrer vi, at tilbuddene udbydes bredt, men samtidig ikke så bredt, at alle kurserne aflyses på grund af for få tilmeldinger, sagde han.

Sammenlægning i toppen

Ole Kjær kom blandt andet ind på den foreslåede fusion af de to hovedorganisationer LO og FTF, som blev vedtaget dagen efter HK Sydjyllands generalforsamling.

- Det er en helt nødvendig fusion, og det er noget, vi går stærkt ind for i HK, sagde han blandt andet.

 

 

Uddrag af formand Ole Kjærs beretning og kontorchef Berit Kjærgaards fremlæggelse af regnskabet (video)