Lars Kristensen er medlem af HK Trafik & Jernbane og trafikleder i Banedanmark, hvor han sammen med sine kolleger sørger for, at signaler og sporskifter fungerer, så togtrafikken afvikles sikkerhedsmæssigt rigtigt.

- Vi står afventende. Det er helt nyt for os, vi har aldrig prøvet det før. Vores arbejdsgiver har heller ikke prøvet det før, så vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Virksomheden Banedanmark har meldt ud, at der ikke kommer til at køre nogen tog i det øjeblik, konflikten træder i kraft, siger Lars Kristensen.

Al togdrift ophører

Det er en landsdækkende udmelding, så alt hvad der ligger af togdrift på Banedanmarks skinner, ophører. Det gælder alle tog i Danmark. S-tog, regionaltog, Intercity-tog, fjerntog og godstog.

- Fra HK har det fra starten været meningen, at det skulle være et strejkevarsel, der gjorde, at der kunne køre tog, men der har Banedanmark valgt en anden strategi. Og så har lockouten har ramt bredt over hele landet, siger Lars Kristensen.

Hør indslaget med Lars Kristensen i P1 Morgen tirsdag den 17. april 2018 (Linket er udløbet pr 10/10 2021)