Det overordnede indtryk på IT-området er, at listerne er blevet længere i langt de fleste regioner. Der er kommet flere fag, flere niveauer inden for de enkelte fag samt flere certificeringer. Der er dog meget store forskelle regionerne imellem.

 

Bredt set er størstedelen af tilbuddene inden for IT enten private certificeringer eller kurser på akademiniveau. Der er fag fra Akademiuddannelsen i Informationsteknologi på næsten alle lister - faktisk er Region Sjælland nu den eneste beskæftigelsesregion, hvor der ikke er ét eneste fag på akademiniveau. Er du ledig, og kunne tænke dig at komme i gang med at tage Akademiuddannelsen, så er der altså muligheder i næsten hele landet. Til gengæld er mulighederne stadig mere begrænsede, hvis man ønsker efteruddannelse på diplom- og masterniveau. Her er det kun Sydjylland og Fyn, der har noget at tilbyde.

 

Men lad os se på, hvad der er sket i de enkelte regioner:

Nordjylland

Vi starter i toppen af Danmark, hvor man ikke har ændret ret meget ved listen, men dog har rystet posen lidt. Projektstyring med PRINCE2 er kommet på - sammen med nogle flere valgfag inden for Akademiuddannelsen. F.eks. er Nordjylland det eneste sted, hvor man kan tage “Internet of Things”-valgfag på akademiniveau. På certificeringssiden er der de næsten obligatoriske fra Microsoft - og så er der kommet et lille kursus i grundlæggende C# på, hvis man skulle have de interesser.

 

Vestjylland

Vi sætter kursen mod vest og bliver mødt af den korteste af alle positivlisterne inden for IT. Kun 11 fag har fundet nåde ude vestpå, hvilket er 5 færre end sidst. Det betyder blandt andet, at ledige vestjyder, der gerne ville tage IT-sikkerhed (grundlæggende og videregående) på akademiniveau desværre må sidde over. Faget er nemlig taget af plakaten derude. Der er også skåret lidt i antallet af certificeringer.

 

Østjylland

Ved den sidste gennemgang udmærkede Østjylland sig ved at være én af de regioner som slet ingen akademiuddannelser havde på programmet. Det har ændret sig i dette halvår da der nu er ET modul tilgængeligt - nemlig “Grundlæggende programmering”. Det er så nok også et af de få lyspunkter på denne liste der er skrumpet fra 26 til 13 mulige fag! Det er især en lang række kurser på AMU-niveau, der ikke har fundet rel="noopener noreferrer" rel="noopener noreferrer" nåde i denne omgang.

 

Sydjylland

Sydjylland giver, når vi sammenligner med Østjylland, de ledige en meget større mængde af valg. Her er listen Danmarks næstlængste med 55 forskellige tilbud (kun overgået af Hovedstaden), og den er vokset betragteligt siden sidste halvår. Som nævnt i indledningen er der her stadig mulighed for at tage fag på diplomniveau, og som noget nyt er der kommet et modul på masterniveau fra Master i IT-uddannelsen. Derudover er der en meget bred vifte af akademimoduler og de fleste gængse certificeringer.

 

Fyn

Det er tydeligt at Fyn og Sydjylland ligger tæt op af hinanden, for deres tilbud på akademi-, diplom- og masterniveau minder utrolig meget om hinanden. Her er der også mulighed for at tage en lang række af de både obligatoriske og valgfrie moduler - og den samme mulighed for at tage et enkelt modul fra Master i IT. Herudover er der en masse forskellige certificeringer.

 

Sjælland

Sidste halvår udmærkede Sjælland sig ved udelukkende at tilbyde private certificeringer indenfor IT-området. Det har ændret sig denne gang, men ikke ret meget. Sjælland står stadig helt alene med ikke at kunne tilbyde ledige IT-folk ét eneste modul fra akademiuddannelsen i informationsteknologi. Til gengæld er der en lang række af certificeringer rel="noopener noreferrer" kombineret med en række fag på AMU-niveau.

 

Hovedstaden

Positivlisten i hovedstaden er med 56 mulige fag landets længste. Det helt store nybrud på listen er 5 fag på universitetsniveau - blandt andet “Introduction to data science” og “Modelling and analysis of data” der stammer fra datalogiuddannelsen. Udover disse er der fag fra akademiuddannelsen og en lang række af certificeringer indenfor rel="noopener noreferrer" mange forskellige områder - herunder også muligheden for en certificering som scrum master.

 

Bornholm

Vi slutter rundrejsen på solskinsøen, hvor intet nyt er godt nyt. Der er nemlig ikke rigtig sket ændringer på listen i forhold til sidste gang. Dette betyder, at ledige på Bornholm har adgang til en række af certificeringer og moduler fra akademiuddannelsen i informationsteknologi.

 

I denne gennemgang har vi udelukkende fokuseret på de fag, der er under kategorien “IT og teleteknik” . Det betyder, at dine muligheder for at finde efteruddannelse som ledig sagtens kan være bedre end her gennemgået. Måske er der fag indenfor andre fagområder, som kan supplere din uddannelse rel="noopener noreferrer" og få dig til at stå stærkere i jagten på et job.

 

Vi har tidligere skrevet omkring de regionale positivlister 

 

Held og lykke

 

 

Artiklen er opdateret 14. maj 2019