OK18-demonstration i København

 

Overalt i landet er offentligt ansatte på gaden og viser, at de står sammen om en løsning for alle. Der er demonstrationer, skulder-ved-skulder-hilsner, uddeling af flyers, foto-aktioner som 5-i-12 og morgenhilsener til trafikken.

Iderigdommen er stor, og der opstår hele tiden nye aktiviteter på arbejdspladserne og på gader og stræder. Og så er der selvfølgelig de mange, der trofast møder op ved Forligsinstitutionen i København og viser lønmodtagernes forhandlere, at der er opbakning til dem.

Hjemmesider samler aktiviteter

På de offentlige organisationers fælles hjemmeside www.enloesningforalle.dk (Linket virker ikke pr. 2. november 2018) kan du se en del af de forskellige aktiviteter, der er rundt omkring i landet. Du kan tilmelde dig aktiviteterne på hjemmesiden, og så får du en påmindelse, inden de begynder.

Oversigten er ikke komplet, så det vil være super dejligt, hvis du vil fortælle andre, hvad I laver lokalt og få flere til at bakke op. Uanset om du arrangerer en stor demonstration, et møde, eller om der skal deles morgenmad og flyers ud på byens hovedgade, så kan du skrive din aktivitet ind her. (Linket virker ikke pr. 17/10-18)

Aktiviteterne vil løbende blive plottet ind på danmarkskortet på www.enloesningforalle.dk. (Linket virker ikke pr. 2. november 2018) På den måde kan andre se og tilmelde sig aktiviteter i deres nærområde.

Kontakt din afdeling og følg med på Facebook

Du kan også får mere at vide om lokale aktiviteter ved at følge med på HK Kommunals Facebookside og din lokale HK-afdelings Facebook-side, og du kan kontakte din lokale HK-afdeling, der har masser skilte og veste og andet godt materiale. Og endelig kan du også kontakte de andre faglige organisationer i dit lokalområde.