Seks ud af ti speciallæger i psykiatri bruger mere end 20 procent af deres arbejdstid på administrativt arbejde, viser en undersøgelse, som Lægeforeningen har gennemført blandt 906 læger. Hvis lægesekretærer i højere grad overtog dette arbejde, kunne det løse problemet med den akutte mangel på psykiatere, vurderer Lægeforeningen.

- Hvis bare lægerne kunne bruge nogle af de ressourcer, som de anvender på administration, til at behandle patienter, vil det betyde en hårdt tiltrængt boost til en psykiatri, som fortsat lider under flere års nedprioritering og skrappe spare- og effektiviseringskrav.  Vi kan ikke være bekendt, at mennesker med psykisk sygdom ikke får den hurtige og effektive hjælp, som de har behov for, siger Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing til Lægeforeningens hjemmeside.

På den baggrund opfordrer Lægeforeningen derfor regionerne til at ansætte administrativt personale, som kan frigøre tid hos psykiaterne til at behandle patienter. I september sidste år foretog Dagens Medicin en undersøgelse, der viste mangel på speciallæger i psykiatri i alle landets regioner. 95 stillinger var ikke besatte på det tidspunkt.

- Det kan være med til at løse rekrutteringsproblemet og hæve kvaliteten af behandlingen i psykiatrien, hvis regionerne kunne frigøre psykiatere fra nogle af de administrative opgaver, som tager så meget af deres daglige arbejdstid, siger Andreas Rudkjøbing.

Lægesekretærerne er klar

Forslaget får fuld opbakning fra formanden for Danske Lægesekretærer, Nathali Schaap Degn:

- Vi lægesekretærer er naturligvis helt klart til at påtage os alle de administrative opgaver, der er i psykiatrien. Vi har gennem lang tid forsøgt at gøre opmærksom på, at man bør anvende de rette kompetencer til at løse opgaverne, så man kan opretholde en større flow i forhold til patienterne og bedre opfylde behandlingsgarantier og udredningsret. Det er dejligt med opbakning fra Lægeforeningen, siger Nathali Schaap Degn.

Hun mener, at der er alt for få lægesekretærer på de psykiatriske afdelinger.

- Med det antal lægesekretærer, der i dag arbejder i psykiatrien, er det vanskeligt at overføre ret mange flere arbejdsopgaver til den faggruppe. Derfor må der ansættes flere. Og ikke mindst: Uddannes flere.

Opbakning fra patientforening

I Jyllands-Posten fortæller afdelingslæge Anders Jørgensen fra Rigshospitalets Psykiatriske Center, at han bruger mere og mere tid på administrative opgaver, og at den administrative byrde især er vokset efter indførelsen af it-systemet Sundhedsplatformen.

- I psykiatrien er det nødvendigt at beskrive patientens livsforløb og symptomer i referater og citater. Det lader sig ikke reducere til et hurtigt klik i et skema, siger Anders Jørgensen til Jyllands-Posten.

I samme artikel støtter patientforeningen Sind, at psykiaterne aflastes for administrative opgaver:

- Der er mangel på psykiatere på afdelingerne, og det er åndssvagt at bruge lægerne til noget andet end det, de er bedst til, siger Sinds formand Knud Kristensen.

Har du abonnement på rel="noopener noreferrer" Jyllands-Posten, kan artiklen læses her.

UDVIKL DINE KOMPETENCER

De fleste job udvikler og ændrer sig. Derfor er det også vigtigt, at du følger med og tager de næste skridt i arbejdslivet. Det hjælper vi dig med, og det er noget af det, vi har allermest fokus på. Vi er eksperter i de mange muligheder, ved hvad der skal til, hvor det foregår – og hvordan du kan finansiere det, hvis det koster penge.