Kira Jensen foran sin arbejdsplads

Medarbejdere og ledelser i en række kommuner har fået et SPARK, nemlig med projektet - Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne. Medlemmerne havde op til de forrige overenskomstforhandlinger i 2015 ønsket sig en indsats for arbejdsmiljøet, og SPARK er et af resultaterne. Projektet skal understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø og hjælpe med at etablere et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem. Det har virket på en del arbejdspladser.

- Samarbejdet omkring SPARK har gjort, at vi er kommet tættere på hinanden og har fået en fælles forståelse for de opgaver og udfordringer, vi sammen har ansvar for, siger Kira Jensen, skolesekretær på Rørkjær Skole Urban i Esbjerg, som gik i gang med sit første SPARK-møde midt i 2016.

Også TRIO og DUO

SPARK indgår også i HK Kommunals arbejdsmiljøstrategi for 2016-2020: ”Det gode arbejdsmiljø skaber vi sammen”. Den sætter fokus på at håndtere udfordringerne, før de vokser sig store og overskuelige, blandt andet ved at bruge viden og erfaring fra undersøgelser, forskere, APV’er, medlemmer, tillidsvalgte og fra SPARK.

- SPARK er en del af det, vi taler med Arbejdsmiljørepræsentanterne om, når vi er på arbejdspladserne. Her betyder TRIO-samarbejdet mellem leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter også meget, ligesom DUO-samarbejdet mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne. Det er til gavn for arbejdsmiljøet, at alle er proaktive og forener kompetencerne, siger Elsebeth Hansen, faglig konsulent i HK Sydjylland.

Faglig konsulent Elsebeth Hansen

Præsenteret af Bondo og Ziegler

Ironisk nok blev SPARK søsat af chefforhandlerne Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen i 2015 i et fælles brev. I skrivende stund er deres forhandlinger om OK18 brudt sammen, men de to underskrivere kan passende skele til, hvordan der ude i kommunerne er bygget tillidsfuldt samarbejde op. Kira B. Jensen siger:

- Det har været givende at være en del af forløbet, som har givet et nyt fællesskab og især når man er på en skole, hvor det kan være svært at samle alle faggrupper samtidigt. Men på møderne har vi, samarbejdsudvalget, haft mulighed for at mødes og fået større forståelse for hinandens udgangspunkt. Vi har alle været igennem store forandringer – ikke mindst lærer og pædagoger, fortæller hun.

Fandt fælles mål

SPARK beskrives som ”det arbejdspladsnære perspektiv og de lokale aktører, der er i fokus. Dvs. det løbende samarbejde mellem leder og tillidsvalgte lokalt, som det fx foregår i TRIO, AM-grupper og lokal-MED.” Og sådan var det også på Urbanskolen, hvor mødedeltagerne var afdelingslederen for lærerne, lederen af klub og SFO, de to tillidsrepræsentanter for lærerne og for pædagogerne, Arbejdsmiljørepræsentanten og Kira B. Jensen som repræsentant for HK’erne.

- Vi begyndte for knap to år siden med et opstartsmøde og har siden haft fire møder med SPARK. Ved det sidste møde arbejdede vi med en plan for fremlæggelsen af resultatet af SPARK for det samlede personale, hvor fokus bliver ”fra støj til ro”, siger Kira B. Jensen. Hun fortæller også, at samarbejdsudvalget fra start mødte en meget engageret og kompetent konsulent fra SPARK, som formåede at rumme dem og drive dem trygt igennem en spændende og lærerig proces. Konsulenten har hjulpet dem til at strukturere mødet samt fundet fælles mål, som de kan arbejde med.

Læs det fælles brev, som Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen søsatte SPARK med i 2015.

Læs HK Kommunals arbejdsmiljøstrategi 2016-2020