DATOÆNDRING 

Forligsinstitutionen har korrigeret datoen for hvornår strejken kan iværksættes - nu er datoen den 6. maj. Datoerne i nyheden her er rettet til, så de afspejler korrektionen fra Forligsinstitutionen.

 

Efter 19 timers forhandlinger om OK18 konstaterede forligsmand Mette Christensen onsdag morgen, at hun vurderer, der er grundlag for at forhandle videre i Forligsinstitutionen. Det betyder, at hun udsætter konflikterne med to uger. Strejken kan nu træde i kraft fra den 6. maj og lockout fra den 12. maj.

Formand tilfreds med udsættelse

Formand for HK Kommunal Bodil Otto er tilfreds med, at forligsmanden øjner en mulighed for at opnå en forhandlingsløsning.

- Til det sidste har vi kæmpet for at finde et kompromis og en løsning. Men vi måtte konstatere, at vi ikke nåede helt i mål. Løsningen kom desværre ikke i hus i denne omgang. Jeg håber nu, at alle parter får lejlighed til at tænke sig om og fortsætte den bevægelse, der har været i indeværende døgn, siger Bodil Otto.

Nye forhandlinger afgørende

Parterne er indkaldt til nye forhandlinger på fredag kl. 10.00. Bodil Otto ser frem til den nye forhandlingsrunde og håber på en løsning.

- Vi har arbejdet i døgndrift for en forhandlingsløsning, og det fortsætter vi med på fredag. Og jeg går ind til de kommende forhandlinger med både vilje til og et stort ønske om, at vi sammen kan finde en god forhandlingsløsning. Vores krav er ganske rimelige, så vi burde kunne nå en løsning, siger formanden.

Forligsmanden gør et nyt forsøg

Når parterne mødes på fredag, skal forligsmanden prøve endnu engang, om hun kan få enderne til at mødes. Hvis hun vurderer det udsigtsløst, kan de 14 dages udsættelse blive kortere. Så kan hun erklære sammenbrud, og så går konflikterne i gang på femtedagen herefter.

6000 medlemmer af HK Kommunal er udtaget til strejke, mens arbejdsgiverne har varslet 34.000 medlemmer af HK Kommunal i lockout.

Massiv lockout vil lamme landet

Alle organisationer på det offentlige område har ligesom HK Kommunal udtaget 10 procent af medlemmerne til strejke. Det drejer sig om 80.000 ansatte. Så det er hele den offentlige sektor, der står sammen. Modsat har arbejdsgiverne svaret igen med en massiv lockout af op mod 440.000 offentligt ansatte. En så massiv lockout vil lamme landet, hvis den bliver en realitet.