HK.dk logo

Privatansat: Sådan vil konflikten påvirke dig og dit arbejde

18. april 2018  |  HK Privat  |  Jens Arne Soerensen Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Hvad siger reglerne om børn, der ikke kan blive passet? Må de komme med på job? Skal man cykle 45 km, når bus og tog ikke kører? Må man holde ferie eller melde sig syg som en løsning? Vi giver dig her svar på det meste.

28. april: Der er indgået forlig på det statslige område, og dermed er den varslede konflikt afblæst.

Læs om forliget

 

Nu skal alle overenskomsterne til urafstemning blandt alle medlemmerne på de tre områder: det kommunale, det regionale og det statslige.

 

Stemmer medlemmerne ja, træder overenskomsterne, som er treårige, i kraft med virkning fra 1. april.

Forkaster de overenskomsterne, vil der komme en konflikt. Men det er ikke særlig sandsynligt pga. nogle særlige afstemningsregler. 

 

25. april: På det regionale område er der indgået et delforlig, som HK Kommunal er omfattet af.

Læs om forliget

27. april: Der er indgået forlig på det kommunale område, som omfatter HK Kommunal.

Læs mere

28.april: Forlig på det regionale område.

Læs mere

 

 

Når 440.000 offentligt ansatte lockoutes, hvor efterlader det så os private lønmodtagere, der skal møde på arbejde? Dilemmaerne for de ansatte står i kø, når vi skal finde løsninger på børnepasning, transport og andet.
Vi har talt med HK/Privats advokat Klara Elisabeth Hoffritz og faglig chef Kim Jung Olsen.

Click here for the English version

 

Hvad gør jeg som privatansat, hvis min arbejdsplads bliver ramt og påvirket som følge af strejken? Får jeg løn? Må jeg holde fri?
- I udgangspunktet bliver ingen af de privatansatte medlemmer ramt af en strejke/konflikt. Hvis der opstår misforståelser mellem dig og din arbejdsgiver under en eventuel konflikt, fx i forhold til arbejdsopgaver, løn eller opsigelse, så kontakt din lokale HK-afdeling hurtigst muligt.

 

PASNING AF BØRN

Hvad gør jeg, hvis vores daginstitution eller skole lukker?
- Hvis dine børns daginstitution/skole bliver ramt af strejke/lockout, er det dit eget ansvar at finde anden pasning til dine børn. Som medarbejder har du ikke ret til hverken betalt frihed eller frihed uden løn, selv om du ikke kan få dine børn passet under en konflikt.
Som medarbejder er du nemlig – konflikt eller ej – fortsat forpligtet til at møde op på arbejde og udføre dette på sædvanlig vis. Du kan derfor risikere at blive fyret eller bortvist, hvis du bliver væk fra arbejde, selv om det er for at passe dine børn.
Når det så er sagt, så ved vi fra sidste konflikt i 2013, at man på mange arbejdspladser, hvor det var praktisk muligt, fik lavet konstruktive og kreative løsninger for medarbejdernes børn, så børnene var med på arbejde, mens mor og far passede deres arbejde.
HK anbefaler derfor, at du tager en dialog med din arbejdsgiver og eventuelle kolleger i samme situation og forsøger at finde en løsning, hvor du både kan passe dit arbejde og få passet dine børn.

Får jeg penge tilbage fra kommunen, når daginstitutionen er lukket?
- Udgangspunktet er, at du ikke skal betale for en offentlig ydelse, du ikke får. Hvis din kommune opkræver penge for pasning, der ikke tilbydes, er det en fejl, oplyser Børne- og Socialministeriet.
Ministeriet understreger dog, at din kommune kan droppe at betale penge tilbage til dig, hvis beløbets størrelse står i ”væsentligt misforhold” til de administrative udgifter i forbindelse med udbetalingen. Det vil sige, hvis konflikten kun varer nogle dage, og det er et mindre beløb, du skulle have refunderet.

Må jeg tage mit barn med på arbejde?
- Det afhænger af din arbejdsgiver, og det bør du spørge om, inden du tager dit barn med. De fleste steder er det heldigvis ok at tage børn med på jobbet. Der er dog arbejdspladser, hvor det giver sig selv, at børn ikke kan komme med, fx på laboratorier og klinikker.

 

HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?

Hvor står jeg rent forsikringsmæssigt, hvis mit barn er med på jobbet og ødelægger noget?
Eller kommer til skade på mit arbejde?
- Tjek med chefen, hvorvidt der er forsikringsdækning for besøgende som børn. Ellers er det din almindelige ansvar- eller ulykkesforsikring, der gælder. Det er helt som, når dine børn er i skole eller leger hos andre, og hvis børnene laver ulykker ude, så gælder ens egen forsikring. Det tænker vi jo normalt ikke over, men her kan det være en god idé at få afklaret med forsikringsselskabet, hvordan du er dækket.

Refundering af planlagt ferie fra forsikringen
Kan vi som familie få tilbagebetalt udgifter til en betalt ferie af forsikringen, hvis en af os lockoutes?

- De offentligt ansatte, der er omfattet af strejke og lockout, må ikke holde ferie. Du som privat ansat må godt holde din ferie. Men er du som privatansat partner/gift med en lockoutramt, der ikke må holde ferie, kan hele familien/husstanden i visse tilfælde få refunderet ferien.
Det afhænger af, hvilket forsikringsselskab du har rejse- og afbestillingsforsikring hos.

HK/Privats rundringning til de 20 største forsikringsselskaber viser, at kun fem: Alka, Bauta, GF-Forsikring, Lærernes Brandforsikring og Pen Sam plus de tre specifikke rejseforsikringsselskaber Gouda, Bupa Global og Europæiske har besluttet af dække og refundere, hvis I er nødsaget til at afbestille den købte ferie.
MEN kun i det tilfælde at du har købt rejsen før den 1. marts OG har købt en afbestillingsforsikring sammen med rejsen før den 1. marts. For Europæiske er købsfristen fra 28. februar og hos Gouda er købsfristen senere, nemlig fra den 7. marts.

Generelt er ordlyden fra disse otte selskaber: 
”Vi dækker ekstraordinært, hvis din rejseledsager og børn på policen/husstanden må afbestille planlagt rejse som følge af overenskomstkonflikten 2018, HVIS alle har samme ud- og hjemrejse”.

Er du i tvivl, så ring til selskabet eller se på deres hjemmesider.
Følgende selskaber, ved vi, dækker ikke: Tryg, TopDanmark, Codan, Alm. Brand, Gjensidige, If Skadesforsikring, Købstædernes Forsikring og Himmerland Forsikring.

 

AFSPADSERING OG FERIEDAGE

Har jeg ret til at afspadsere, hvis jeg ikke kan få mine børn passet?
- Afvikling af afspadsering skal altid følge reglerne i den overenskomst, du er ansat efter. Hvis fx udgangspunktet er, at overarbejde udbetales, og at afspadsering skal aftales mellem dig og din arbejdsgiver, så vil det også gælde under en konflikt.
Hvis du ingen muligheder har for at få dine børn passet, og du ikke kan have dem med på arbejde, og derfor ønsker at bruge afspadsering til at holde fri til at passe dine børn, skal du aftale det med din arbejdsgiver.

Må jeg holde ferie/feriefridage, hvis jeg ikke kan få passet børn?
- I forhold til ferie og feriefridage skal afvikling heraf aftales mellem dig og din arbejdsgiver. Arbejdsgiver skal så vidt muligt opfylde dine ønsker for ferie og feriefridage – også hvis det er på grund af konflikt og manglende børnepasning – medmindre din arbejdsgiver har gode grunde til at afslå dit ønske om ferieafvikling.
Men tag en dialog med din arbejdsgiver og eventuelle kolleger i samme situation om at finde en løsning, hvor du både kan passe dit arbejde og få passet dine børn. Men du er ikke forpligtet til at bruge af din afspadsering eller ferie og feriefridage for at kunne passe dine børn.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan få passet mine børn overhovedet?
- Har du udtømt alle mulighederne - også bedsteforældre, naboer og venner, og det ikke er muligt at tage børnene med på arbejde, så må du tale med din arbejdsgiver om at tage en hjemmearbejdsdag eller holde fri uden løn.
Sygemeld dig ikke!

Kan jeg ikke bare melde mig syg?
- Vi fraråder, at man som nødløsning sygemelder sig eller tager barnets første sygedag. Sygdom skal man kunne dokumentere, og husk at sådan en konflikt kan blive ved i ugevis, som lærerlockouten i 2013. Derfor skal der muligvis flere løsninger i brug for at få arbejde og familieliv til at hænge sammen, men sygemelding er ikke en af dem. Melder du dig alligevel syg, risikerer du at blive fyret eller bortvist.

 

HVIS BUS OG TOG ER LAMMET

Hvad stiller jeg op, hvis tog eller busser ikke kører, og der er 45 km på arbejde?
- Det kan faktisk siges kort: Vi har alle en forpligtelse til at gøre vores bedste for at møde på arbejde som aftalt – og pumpe cyklen, hvis det er. Det er ikke arbejdsgivers ansvar, at man har langt til arbejde eller er afhængig af offentlige transportmidler. Er det helt umuligt at nå frem, må du ikke bare blive hjemme, men må også her tage kontakt til din arbejdsgiver og se, om I i fællesskab kan finde en løsning. Måske kan du arbejde hjemme, holde en feriedag, afspadsere noget overarbejde eller blot holde fri uden løn. Alle arbejdsgivere er jo bedst tjent med at have glade medarbejdere, så det bør være muligt at finde en løsning, alle kan leve med.

På DSB's Facebook-side DSB Din trafik får du et overblik over, hvordan konflikten vil påvirke den offentlige transport.
Gå til DSB Din Trafik

 

ER DU LEDIG, I FLEKSJOB ELLER VIKAR

Jeg er ledig og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvad gør jeg, hvis mine børns daginstitution eller skole er lukket?
- Hvis du er ledig og modtager dagpenge fra din a-kasse, så skal du - uanset konflikt eller ej - fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed opfylde de samme betingelser som altid. Det betyder også, at du, på samme måde som personer i arbejde, er forpligtet til at sørge for anden pasning af dine børn, hvis børnenes daginstitution/skole bliver ramt af konflikten.

Hvad gør jeg, hvis kommunen ikke kan udbetale min fleksydelse?
- Hvis du er fleksjobber, er du sikret din ydelse, ellers må DU kontakte kommunen og spørge til det flekslønstilskud, kommunen udbetaler oveni din løn. Tilskuddet bortfalder ikke, men udbetalingen kan muligvis forsinkes.
Modtager du fleksydelse (efterløn for fleksjobbere), så udbetales denne af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark er ikke omfattet af hverken strejke eller lockout, så du skulle fortsat kunne modtage din ydelse.
Er du ledig fleksjobber, så modtager du såkaldt ledighedsydelse af kommunen, og den udbetaling kan også blive forsinket af konflikten.

Jeg skulle have været på kursus, som nu er aflyst på grund af konflikten – hvad skal jeg så gøre?
- Hvis du skulle have deltaget på et kursus, der på grund af konflikten bliver aflyst, hvis for eksempel underviseren og/eller institutionen er omfattet af konflikten, så skal du i stedet møde på arbejde på normal vis.

Hvis jeg er vikar, må jeg så møde på arbejde?
- Når du arbejder som vikar udsendt fra et vikarbureau, skal du være opmærksom på, at du ikke må udføre strejkeramt arbejde. Du kan i stedet have krav på konfliktunderstøttelse, men det afhænger af de konkrete omstændigheder. Kontakt hurtigst muligt din lokale HK-afdeling for at få en afklaring af dine rettigheder. Vikarbureauerne, der har tiltrådt en HK-overenskomst, må heller ikke sende dig ud til strejkeramt arbejde. Vi må derfor gå ud fra, at der ikke vil ske anvisning til konfliktramt arbejde i det offentlige under konflikten. Hvis du er i tvivl, om det er konfliktramt arbejde, du sendes ud til, så skal du straks kontakte din lokale HK-afdeling.

Hvordan er jeg som ledig stillet, hvis jeg er i virksomhedspraktik eller i praktik i forbindelse med jobafklaring?
- Er du i virksomhedspraktik, så må kommuner og jobcentret ikke formidle arbejdskraft til en arbejdsgiver, når denne er omfattet af strejke, lockout eller blokade.

 

SELVSTÆNDIG FREELANCER ELLER LØNMODTAGERFREELANCER

Hvordan skal jeg forholde mig som freelancer?
- Som medlem af HK må du ikke påtage dig strejkeramt arbejde på virksomheder, som er udtaget til strejke og lockout, uanset om du er selvstændig eller lønmodtager* (se nederst).

Hvis du er freelancer for det offentlige, skal du fortsætte med at arbejde fuldstændig som før konflikten. Det vil sige, at du fortsat skal udføre de aftalte opgaver, men du må ikke begynde at løse andre typer af opgaver eller løse flere opgaver, end du normalt påtager dig.

Du må heller ikke umiddelbart op til konflikten lave aftaler om at påtage dig ekstra arbejde og/eller større mængder arbejde end normalt.

Hvis du møder op for at udføre en opgave og bliver sendt hjem pga. konflikten, skal du stadig have betaling – medmindre du har accepteret aflysning uden varsel i jeres aftale. Hvis du er i tvivl, så kontakt din lokale afdeling.

* Hvis du er lønmodtager-freelancer og arbejder for det offentlige, bliver du dog berørt af konflikten, hvis du er omfattet af en overenskomst. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du er omfattet af en overenskomst, så kontakt tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen, eller ring til din lokale HK-afdeling på tlf. 70 11 45 45.
 
Har du spørgsmål, som ikke er omfattet af ovenstående punkter, så kontakt gerne faglig chef Kim Jung Olsen på email: kim.jung.olsen@hk.dk. Skriv "Konflikt" i emnefeltet på mailen.

Senest opdateret den 18. april 2018, kl. 11:00.


 

Sidst opdateret 18. april 2018 kl. 09:01

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk