Vi skal sende et tydeligt signal om, at kravet om en løsning for alle ikke kun kommer fra de offentligt ansattes topforhandlere. Tværtimod - over hele landet, på tværs af fag og byer, er vi er en historisk bred gruppe af offentligt ansatte, der vi vil en aftale, der sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

I København er der med stor succes blevet afholdt flere skulder-ved-skulder morgenaktioner de seneste uger. Det spreder vi nu til hele landet for at vise, vi står sammen på tværs og er klar til at holde presset på arbejdsgiverne, så vi får en aftale, der gavner alle.

Derfor opfordres alle offentligt ansatte og folk, der bakker op om de offentligt ansatte, til at mødes med deres kollegaer fredag 20. april kl. 7.15 – 8.00 (eller et andet tidspunkt før arbejdstid) og vis lokalområdet, at vi står skulder ved skulder.

I sidste uge så vi hvor stærkt et signal vi sendte, da arbejdspladser over hele landet tog del i ”5 i 12” aktionen på Facebook, hvor offentlige ansatte på samme tidspunkt på dagen lagde et billede op på Facebook af dem selv og deres kolleger. Nu gentager vi succesen og sender et stærkt signal på tværs af landets byer.

Sådan gør I

Klik med det samme ind på Danmarkskortet over OK18-aktiviteter og se om der er arrangeret en ”skuldervedskulder”-event i jeres by. Er der ikke det, kan I selv nemt stable en på benene. FOA er tovholder på events i de fleste byer, så kontakt evt. deres lokalafdeling, hvis du er i tvivl om, der afholdes en event i din by.

Guide til selv at arrangere et event

1. Udvælg et trafikeret sted i din by, hvor aktionen kan finde sted. Det skal være synligt og sikkert at deltage. Sørg for, at det er et sted med god plads til, at deltagerne kan være der.

2. Informer dine kollegaer om eventen. Bed dem alle om at møde på eventtidspunktet fredag 20. april på det sted, der er valgt for din by.

3. Opret eventet på Danmarkskortet.

På dagenOpfordr alle til at medbringe T-shirts/refleksveste, merchandise, skilte og lignende. Print skilte fx med #EN LØSNING FOR ALLE og ”Dyt og bak op” til dine kollegaer, som kan

Stil jer skulder-ved-skulder med fronten mod bilisterne. Vær gerne aktive: dvs. syng OK18-sange og opfordre bilisterne til at dytte for at vise deres opbakning.

KommunikationTag billeder af jeres morgenaktion og del det på dine egne profiler på Facebook, Instagram, Twitter, og opfordr dine kolleger til at gøre det samme. Når I deler billedet, så husk at skrive, hvilken by I kommer fra og brug hashtagget #enløsningforalle #skuldervedskulder – derved kommer billederne længst muligt ud.