Har du lyst til at deltage i et spændende arbejde, så læs her:

Jf. DL-Fs gældende vedtægter, § 10 og §12, søger Dansk Laborant-Forening hermed aktive medlemmer til følgende faste udvalg, samt en række besluttede netværk:

  • Arbejdsmiljøudvalget
  • Redaktionsudvalget
  • Uddannelsesudvalget
  • Kommunikationsnetværk
  • Teknologinetværk
  • TR-netværk

 

Alle DL-F’ere med lyst til at deltage i et spændende frivilligt arbejde til gavn for DL-F’s medlemmer har nu chancen for at melde sig.

Udvalg og netværk mødes som regel om lørdagen ca. fire gange årligt, men der kan holdes møder på hverdage efter aftale med DL-F.

Alle interesserede bedes melde sig – også selvom du har været aktiv i et udvalg eller netværk i denne delegeretperiode.

Bestyrelsen vil efter fristens udløb den 25. maj 2018 sammensætte udvalg og netværk, hvorefter alle får besked på, om de er medlem af det ønskede udvalg eller netværk.

Er DL-F’s udvalg eller netværk noget for dig – kan du tilmelde dig ved at sende en e-mail til DL-F til dlf@hk.dk, hvor du skriver hvilket udvalg/netværk, du ønsker at være med i.

Sidste frist for gentilmelding for nuværende medlemmer er også den 25. maj 2018.

Efter deadline er der dog fortsat mulighed for at tilmelde sig de enkelte udvalg eller netværk, såfremt der er ledige pladser.

Sæt X i kalenderen til det første udvalgs- og netværksmøde

DL-F har allerede fastlagt datoen for det første møde for alle udvalg og netværk.

Det sker: Lørdag den 2. juni i HK Danmark, Weidekampsgade 8, 2300 København S, kl. 10-16.

DL-F dækker transportomkostninger og forplejning i forbindelse med møderne i udvalg og netværk.