DSBs og Banedanmarks advokater har fået Østre Landsret til at udsætte retsforhandlingen og dermed afgørelsen på deres sag.

Sagen var ellers berammet i Østre Landsret i København til den 28.-30. maj i år.

Begrundelsen for udsættelsen er, at retssagen skal vente på Højesterets afgørelse i den anden sag om frikort, som HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund har anlagt, nemlig Banedanmarks fjernelse af medarbejdernes frikort. Den sag vandt Banedanmark i Østre Landsret, men HK og DJ har anket sagen til Højesteret, og det er den ankesag, pensionisterne nu må vente på.

”Vi bliver desværre nødt til at acceptere denne udsættelse, men det er ikke med hverken vores eller vores advokats gode vilje. Tværtimod er vi uforstående over for at sidestille de to sager. Pensionister fra Banedanmark, der har været ansat i mere end 25 år, har i deres ansættelse haft lovning på at beholde deres frikort, efter de gik på pension, og der er ikke noget i en dom fra Højesteret, der burde få indflydelse på pensionisternes sag” siger formand for HK Trafik & Jernbane, Dennis A. Jørgensen og tilføjer:

”Pensionisterne har allerede nu haft halvandet år uden frikort. Med udsættelsen kan der gå meget lang tid ekstra, og de går derfor glip af mulighed for at udnytte den rettighed, de gennem 25 år er blevet lovet – nemlig frit at rejse rundt i Danmark, mens de er friske i deres pensionisttilværelse.”

 

Ukendt dato for afgørelse langt fremme i tiden

Sagen handler om tidligere medarbejdere, der efter mere end 25 års ansættelse, er blevet pensioneret, mens de var ansat i Banedanmark. Ordningen blev indført, inden DSB blev delt op og Banestyrelsen/Banedanmark blev dannet, så alle har oprindelig været ansat i DSB. DSB har da også efterfølgende været involveret i administration/betaling af ordningen for Banedanmark-pensionisterne, og det er derfor, at både DSB og Banedanmark er stævnet i sagen.

Der er endnu ikke berammet et nyt tidspunkt for den udsatte sag i Østre Landsret, men det må desværre frygtes, at det først bliver i løbet af efteråret 2018.

Tidligere ansatte, der alene har været ansat i DSB i hele deres arbejdsliv, har beholdt deres frikort, efter de gik på pension. Pensionistsagen handler derfor alene om de medarbejdere, der på et tidspunkt i deres arbejdsliv er overflyttet eller på anden måde skiftet til Banedanmark og som blev pensioneret herfra.

Banedanmark-pensionisternes frikort blev fjernet over et par gange i midten/slutningen af 2016.

 

Læs også: Frikortsagen er anket