Det handler om erstatninger i forbindelse med sager om manglende løn, feriepenge, rod med ansættelsesbeviser, opsigelser, manglende overtidsbetaling og den slags.
 
Af de knap 16,6 millioner kroner, afdelingen har hentet hjem i alle typer af sager, kommer godt 5,6 millioner kroner fra arbejdsgivere på det private arbejdsmarked - Privat og Handel - mens arbejdsgivere på det offentlige område har måttet betale erstatninger for godt 7,2 millioner kroner til medlemmer af Kommunal og Stat.
 
Der er i 2017 hentet næsten 2,9 millioner kroner hjem til medlemmer i arbejdsskadesager. Langt den største del af pengene er erstatning for tabt erhvervsevne. Det vil sige, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har vurderet, at medlemmerne ikke er i stand til at passe deres arbejde på samme vis som før arbejdsskaden. Derfor er erstatningen, de får udbetalt, en erstatning for den løn, de ellers ville få resten af arbejdslivet, hvis de var raske.

 

Pengesedler

Der er i 2017 hentet næsten 2,9 millioner kroner hjem til medlemmer i arbejdsskadesager. Langt den største del af pengene er erstatning for tabt erhvervsevne. 

 

Psykiske skader svære at få anerkendt

Når det gælder arbejdsskadesager er der tale om erstatninger for fysiske arbejdsskader – eksempelvis ødelagte rygge, skuldre og knæ. HK MidtVest oplevede dog i 2017 at få en psykisk arbejdsskade anerkendt. 
 
Det drejede sig om et medlem, der har fået erstatning, fordi medlemmet har pådraget sig PTSD (Posttraumatisk belastningsreaktion) i forbindelse med sit arbejde. Der er tale om en butiksansat, som har været udsat for et overfald i forbindelse med røveri.
 
PTSD er lige nu den eneste psykiske sygdom, der er optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det betyder ikke, at PTSD er den eneste psykiske sygdom, der kan anerkendes som arbejdsskade. Men psykiske arbejdsskader er generelt svære at komme igennem med, er erfaringen.
 
- Det er meget svært at få anerkendt, at det udelukkende er på grund af arbejdet, at man er blevet syg med eksempelvis stress. At der ikke er faktorer fra privatlivet, som er medvirkende årsag til stressen – også selv om sager om stress efterhånden er de sager, der fylder mest hos de faglige medarbejdere i HK MidtVest, hvor mange medlemmer bliver sygemeldte med stress, siger Inger Stranddorf, næstformand for HK MidtVest.
 
- Det er ikke fair, at de psykiske arbejdsskader er svære at komme igennem med. Vi ved jo, at der er medarbejdere, som bliver syge af at gå på arbejde, og vi anbefaler, at medlemmer bliver ved at anmelde de psykiske arbejdsskader og ikke lader sig slå ud af de mange afslag. For anmeldelserne betyder, at man synliggør, at der er mange belastninger på jobbet, der gør folk syge. Og, at der er et behov for at anerkende flere diagnoser som erhvervssygdomme, fortsætter Inger Stranddorf.

 

Inger Stranddorf

- Det er ikke fair, at de psykiske arbejdsskader er svære at komme igennem med. Vi ved jo, at der er medarbejdere, som bliver syge af at gå på arbejde, og vi anbefaler, at medlemmer bliver ved at anmelde de psykiske arbejdsskader og ikke lader sig slå ud af de mange afslag, siger Inger Stranddorf, næstformand for HK MidtVest.

 

Færre ramt af konkurs

Knap 3,1 millioner kroner har HK MidtVest i 2017 hjulpet medlemmerne med at hente ud af Lønmodtagernes Garantifond. Fonden træder til og sikrer de ansattes løn, når en arbejdsgiver må dreje nøglen i en konkurs.
 
HK MidtVest hjælper blandt andet med at lave anmeldelsen til Lønmodtagernes Garantifond, gennemgår udbetalingerne fra LG for at sikre, at de er korrekte, og yder bistand ved eventuelle retssager. Endelig kan afdelingen hjælpe medlemmerne med lån i den tid, det varer, inden der sker udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond, så de stadig kan betale husleje med mere.
 
Tidligere har beløbet, som HK MidtVest har hjulpet medlemmerne med at hente ud af Lønmodtagernes Garantifond, ligget noget højere. Niveauet for 2017 afspejler opsvinget i samfundet og, at det i øjeblikket går godt for virksomhederne i det midt- og vestjyske.
 
HK MidtVest står dog fortsat klar til at hjælpe medlemmerne, hvis uheldet skulle være ude.
 
Artiklen er opdateret 23. april 2018