Sidste: Winnie Axelsens udtalelse om delforliget på regionsområdet

Ja-nej. Ja-nej. Spørgsmålet om, hvorvidt konflikten bliver en realiteten eller parterne finder hinanden, er stadig uafklaret i skrivende stund. Men i ventetiden gør lønmodtagerne, hvad de kan, for at vise at de står sammen bag kravene til nye overenskomster. Det var demonstrationerne rundt om i landet 10. april et godt eksempel på. Ikke mindst den i hovedstaden, hvor titusinder af mennesker var mødt frem på pladsen foran Thorvaldsens Museum for at høre taler og musik og bakke op om deres forhandlere, der samtidig sad og svedte i Forligsinstitutionen.

Hvilken fest?

Winne Axelsen på talerstolen 10. aprilBlandt talerne var Winnie Axelsen, formand for HK Kommunal Hovedstaden. Og hun fik store klapsalver, da hun sagde:

- Før og under forhandlingerne har vi af arbejdsgiverne fået at vide, at vi kun vil tage og ikke give. At vi ikke viser samfundsansvar. Vi har endda fået at vide, at vi har holdt lønfest. Den fest ville vi da have kunnet huske, hvis det var det der var tilfældet!

Hun kunne i det hele taget ikke genkende arbejdsgivernes snak om, at lønmodtagernes overenskomstkrav er urimelige. Tværtimod, sagde hun og fortsatte:

- De offentligt ansatte har i de forløbne år i den grad bidraget til, at vi i samfundet nu igen står midt i et økonomisk opsving. Og selvfølgelig skal vi have del i væksten. Vi har i 2011, '13 og '15 accepteret nogle krise-overenskomster. Derfor er det kun rimeligt, at offentligt ansatte nu får en reallønsfremgang, der svarer til de privatansattes. Vi vil anerkendes for den indsats og den opgave, vi løser i samfundet. … Vi står sammen skulder ved skulder på tværs af fag og organisationer om vores helt rimelige og retfærdige krav – og mod den kaskade af forringelser som arbejdsgiverne har spillet ud med. Jeg behøver vel kun at nævne angrebet på den danske model, seniorordningen og spisepausen, som eksempler på hvad det er vi er oppe imod.

Slut med forringelser

HK-formanden mindede de mange medlemmer på pladsen om, at overenskomsten 2018 også handler om de vilkår, som de offentligt ansatte arbejder under.

- Der er nemlig ingen tvivl om, at den offentlige sektor er presset efter mange nedskæringer og effektiviseringsrunder. De offentligt ansatte løber stadig stærkere. Og OK18 er bare det seneste forsøg på at presse os yderligere. Og det er bare ikke rimeligt, sagde hun.

Flot sammenhold

Hun anerkendte også den manifestation af sammenhold, som de mange fremmødte var udtryk for:

- Det er ganske unikt, at 800.000 offentligt ansatte i hele 170 faglige organisationer denne gang har givet hinanden håndslag på, at der skal findes en løsning for alle. Jeg krydser fingre for, at forhandlingerne i Forligsinstitutionen resulterer i et forlig. Vi ønsker ingen storlockout, der lammer Danmark, sagde hun og sluttede:

- Vi kan ikke forvente, at et forlig giver os guld og grønne skove. Vi kan ikke forvente, at vi kan konflikte os til guld og grønne skove. Men det er jo heller ikke det, vi kræver. Vi kræver bare, at de offentligt ansatte skal have del i opsvinget. Og det er et helt stilfærdigt og rimeligt krav. Vi står sammen, skulder ved skulder, på arbejdspladserne, på tværs af fag og faglige organisationer, og vi siger: Vi vil en løsning for alle.

Vi bakker op om jer

Budskabet til OK-forhandlerne fra de mange HK’er, der deltog i demonstrationen 10. april var klart. Læs her, hvad nogle af dem sagde på dagen.

René, fællestillidsrepræsentant, Jobcentret, Brøndby Kommune:

– Jeg er kommet i dag, fordi det er vigtigt at vise, at vi støtter op om vores forhandlere. Vi har ikke strejket i mange år – og jeg håber sandelig heller ikke, at vi kommer til det. Men så meget desto vigtigere er det jo, at vi viser, at vi mener det her. Jeg tror helt sikker på en løsning for alle. Og spørger du, hvad jeg synes, er vigtigst, så er det den danske model. Dér skal vi virkelig stå fast. Det er meget vigtigt, at vi beholder den danske model, hvor vi forhandler os til løsninger – uden om lovgiverne. Lykkes vi med dette, tror jeg, at resten er piece-of-cake. Jeg er sikker på, at vi kan blive enige om det med lønnen, frokostpausen og så videre. Især hvis vi står sammen – som i dag.

Dorthe, tillidsrepræsentant, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune:

– Vi er her, fordi vil bakke op om at finde en fælles løsning og lande en overenskomst. Løsningen rummer, at alle vores tre hovedkrav bliver opfyldt – som minimum. Og hertil tror jeg, at aktionen i dag er afgørende. Det er vigtigt, at vi markerer os og markerer, at vi er mange, der står sammen bag kravene.

Birthe, menigt medlem:

– Vi er her for at bakke op om en løsning for alle. Jeg håber, vi når frem til en løsning. Men det kræver, at arbejdsgiverne går med til vores helt rimelige krav. Især om mere i løn, om at beholde vores betalte frokostpause og vores seniorordninger. Vi vil bare ikke have forringet vores løn- og ansættelsesvilkår.

Lizette, tillidsrepræsentant, BUF, Københavns Kommune:

– Jeg ser demonstrationen i dag som en solidaritetserklæring og en opbakning bag nogle helt rimelige krav. De skal ikke tage vores frokostpause. Men der er meget andet på spil, og her er det vigtigt, at vi viser arbejdsgiverne, at vi står sammen om det hele.

Tanja, tillidsrepræsentant, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune:

– Jeg ønsker anerkendelse og respekt. For mig er det også en vigtig del af det, vi demonstrerer for i dag og kæmper sammen om i Forligsinstitutionen. For vi føler ikke, at vi bliver anerkendt i det daglige. Hertil er arbejdspresset alt for stort. Det er nok også grunden til, at her kun er få af vores kolleger med i dag. Men jeg ved, de støtter op om os og vores forhandlere – og at de er klar til at kæmpe til det sidste.

Jørgen, tillidsrepræsentant, Pædagogisk IT, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune:

– Jeg og mine kolleger er her i dag, fordi vi synes, det er vigtigt at støtte op om den danske model. Den er sat i spil, og det er et farligt spil, som det er helt afgørende at vi vinder. Desuden er jeg her for at markere, at det altså ikke holder med flere besparelser og nedskæringer i kommunerne. Jeg ser selv, hvordan besparelser rammer urimeligt hårdt – både for borgere og personale. Arbejdsvilkårene strammes og servicen forringes. Derfor skal vi have stoppet besparelserne. Og det er også en del af kampen for overenskomsterne. For arbejdsgiverne vil også gerne spare på vores løn, og så hænger det ikke sammen. Man kan ikke både kræve mere af os og så ville sænke vores løn. Jeg synes demonstrationen i dag er et stærkt signal at sende til befolkningen, om at vi kan stå mange sammen i kampen for gode, nye overenskomster.

HKerne fyldte godt op på pladsen ved Thorvaldsens Museum