Formandsposten var blevet ledig, efter den mangeårige formand for HK MidtVest, Karin Østerby, sov stille ind tirsdag 27. marts 2018 efter et langt kræftforløb.

 

Afdelingsbestyrelsen for HK MidtVest havde enstemmigt indstillet Marianne Køpke som kandidat til formandsposten, og der kom ikke flere kandidater, selv om det var muligt at melde sig helt frem til repræsentantskabsgeneralforsamlingens start.

 

Marianne Køpke valgt som ny afdelingsformand for HK MidtVest

Der var blomster til den nye afdelingsformand Marianne Køpke (til højre), som blev overrakt af næstformand Inger Stranddorf.

 

Marianne Køpke blev af et lige så enstemmigt repræsentantskab valgt for en periode på to år. Repræsentantskabet er den øverste myndighed i HK MidtVest og består af 92 medlemmer: Ni medlemmer fra afdelingsbestyrelsen for HK MidtVest, ni medlemmer fra hver afdelings sektorbestyrelse for Handel, Privat, Stat og Kommunal og et antal repræsentantskabsmedlemmer valgt på afdelingssektorernes generalforsamlinger. I alt var der 85 stemmeberettigede tilstede.

 

Stor erfaring

Marianne Køpke har i en årrække været sektorformand for HK Kommunal MidtVest, og det er med stor erfaring og lyst til at gøre noget for medlemmerne af HK MidtVest, at hun tiltræder posten som afdelingsformand.

 

Marianne Køpkes mærkesager er blandt andet arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik. Hun mener, det er vigtigt, at medlemmerne lokalt kan blive klædt uddannelsesmæssigt på, så de kan få de jobs, de ønsker sig.

 

HK MidtVest har knap 20.000 medlemmer og 60 ansatte.

 

Niels Wedege Petersen, næstformand for HK Privat MidtVest, havde stillet forslag om, at der skulle søges dispensation i HK’s hovedbestyrelse om, at det bliver muligt at undlade at vælge en formand mod, at opgaverne deles mellem de fire sektorformænd. Men forslaget blev forkastet, idet et flertal på 67 stemte imod. Kun 17 stemte for, mens en stemme var blank.

 

Det lille ekstra

I forlængelse af repræsentantskabsgeneralforsamlingen gav stewardesse og foredragsholder Connie Svendsen en peptalk om arbejdsglæde og livsglæde under overskriften ”Det Lille Ekstra”.

 

Connie Svendsen

Connie Svendsen fortalte, hvordan "Det Lille Ekstra" kan skabe større arbejdsglæde.

 

Connie Svendsen modtog i 2014 en pris for "Bedste kundeservice” i Thomas Cook Airlines, udvalgt blandt mere end 28.000 ansatte. Hun har undervist i flybranchen igennem syv år, brænder for god service og har desuden taget en ICI Coach uddannelse hos EmpowerMind.

 

Ifølge Connie Svendsen handler "Det Lille Ekstra" om at ændre holdning og gøre bare en lille forskel hver dag. Det giver større arbejdsglæde og skaber flere tilfredse kunder/borgere.

Se video fra generalforsamlingen:

 

 

Blå bog Marianne Køpke

Marianne Køpke, 63 år, har gennem flere år siddet i bestyrelsen for UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, hvor hun er formand for Uddannelsesudvalget.
 
Hun sidder også i Uddannelsesudvalget for ledelse samme sted. Hun har også i en årrække siddet i HK Kommunals uddannelsesudvalg og i HK Kommunals elevudvalg. Hun sidder ligeledes i Uddannelsesrådet for Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Endelig kan det fortælles, at hun er valgt ind som suppleant i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Vestjylland.

 

Marianne Køpke har lang og bred erfaring i HK. Hun blev i 1995 valgt ind i bestyrelsen for daværende HK Offentlig Sektor i Holstebro og blev året efter formand. Hun blev også valgt som sektorformand, da afdelingen 1. januar 2007 fusionerede med Herning og Struer-Lemvig-Sydthy og blev til HK Kommunal MidtVest, og hun fortsatte som sektorformand, da Viborg-Skive-Nykøbing 1. juni 2008 kom med ved en fusion, og afdelingen blev til det nuværende HK Kommunal MidtVest. 

 

Frem til 1. marts 2010 var der tale om en ulønnet formandspost, hvor efter Marianne Køpke blev fuldtidslønnet sektorformand for HK Kommunal MidtVest. Hun har siden 1996 været medlem af HK Kommunals bestyrelse på landsplan.

 

Marianne Køpke arbejdede fra 1986 og frem til 2005 i Ringkøbing Kommune, hvor hun var skatterevisor, og hun fik i 2005 som medarbejderrepræsentant til opgave at være med til at sammenlægge de fem kommuner Ringkøbing, Skjern, Egvad, Videbæk og Holmsland ved kommunesammenlægningen i 2007.

 

Hun var fra 1994 tillidsrepræsentant i Ringkøbing Kommune og blev efter kommunesammenlægningen tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant i den nye Ringkøbing-Skjern Kommune.
Artiklen er opdateret 25. april 2018