Forbedring af reallønnen, parallel lønudvikling mellem det offentlige og det private. Ingen forringelse af seniorordningerne. Betryggelse af den betalte spisepause og banebrydende puljer til lavtløn- og ligeløn.

Det er elementer i et nyt overenskomstforlig for en del ansatte i regionerne blandt andet medlemmer af HK Kommunal.

Store forbedringer for medlemmerne

Den økonomiske ramme for forliget er 8,1 procent over tre år, hvilket er på niveau med det, lønmodtagerne krævede under forhandlingerne.

HK Kommunals formand Bodil Otto er meget tilfreds med, at det lykkedes at skabet et rigtig godt resultat.

- Der er store forbedringer for medlemmerne, og vi er særdeles tilfredse. Mit håb er, at forliget kan bane vej for løsninger i kommunerne og på statens område, siger Bodil Otto.

Uretfærdigt privatlønsværn afskaffes

Forliget sikrer generelle lønstigninger til alle på mindst 6,81 procent i perioden. Mange vil få endnu mere via organisationspuljer og puljer til ligeløn og lavtløn. Organisationspuljerne er ikke forhandlet endnu.

Formanden fremhæver, at det er lykkedes at få afskaffet det uretfærdige privatlønsværn og dermed sikret, at offentlige ansattes løn fremover følger lønnen for private kolleger.

- Solidaritetspagten er opfyldt. Vores hovedkrav var forbedring af reallønnen og en parallel lønudvikling. Begge dele er nu sikret. Vi har også fået betrygget, at vi fortsat kan have betalt spisepause. Og lærerne har opnået reelle forhandlinger om arbejdstid. Så sammenholdet har bragt os langt. Men der skal da ikke herske nogen tvivl om, at vi bakker lærerne op og opfordrer KL til at finde en løsning her, siger Bodil Otto.

Markante forbedringer for medlemmerne

- Den aftale, der er indgået, giver markante forbedringer og imødekommer alle vores krav. Derfor ville ikke være rigtigt at bringe medlemmerne ud i en konflikt med det resultat, vi har kunnet opnå. Og alle andre organisationer får mulighed for at tilslutte sig, siger Bodil Otto.

Formanden takker for massiv opbakning fra medlemmer og tillidsvalgte.

- Tusind tak til jer alle. Jeg håber, at I sammen med os vil fortsætte opbakningen, indtil alle forlig forhåbentlig kommer i hus, siger Bodil Otto.

Forliget er indgået mellem HK Kommunal, de øvrige organisationer i OAO-K (blandt andre Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Metal og Teknisk Landsforbund) samt FOA på den ene side og Danske Regioner på den anden side.

Læs pressemeddelelsen fra alle organisationerne her