Rita Bundgaard ser optimistisk på udsigten til forlig på statens område. Foto: Mikkel Østergaard

"Jeg prøver at lande en aftale i aften, så jeg kan komme hjem til jer."

Rita Bundgaard taler kort i telefonen med sin datter, lige som interviewet skal i gang. Hun griner lidt af sin friske bemærkning. Selvom hun faktisk er optimistisk, ved hun, at der er et par hårde nødder at knække, før der måske kan ligge et forlig klar og HK’erne og de øvrige statsansatte kan ånde lettet op, befriet for udsigten til strejke og lockout. Usikkerhed om spisepause og problemer med lærernes arbejdstidsaftale skriger stadig på en løsning.

Hveder og brødrister med

Det er dagen før Store bededag. Om få timer tager HK Stat-formanden igen i Forligsinstitutionen en kilometers vej fra HK-huset i København for at forhandle videre om en ny overenskomst for alle statens ansatte. HK Stats sekretariat sender hveder og en brødrister med, så statsforhandlerne også kan mærke, at det er dagen før Store bededag. I andre lokaler vil hendes kolleger fra de kommunalt- og regionalt ansattes organisationer prøve at finde løsninger for deres medlemmer.

Efter gårsdagens delforlig for blandt andre 40.000 HK’ere, portører og håndværkere i regionerne er situationen i de langstrakte forhandlinger ændret. Nu er det ikke længere et spørgsmål, hvor stor den økonomiske ramme bliver for et forlig.

Sammenhold presser lønnen op

En ramme på 8,1 procent over 3 år ligger ifølge Sophie Løhde fast for alle offentligt ansatte. Rammen fortæller, hvad forliget koster arbejdsgiverne alt i alt – og den pris er med delforliget kommet meget tæt på, hvad statens forhandlere hele tiden har krævet, understreger Rita Bundgaard:

- Vores arbejdsgivere i staten lagde ud med at tilbyde os 6,4 procent. Nu er rammen presset op til 8,1. Vores krav fra CFU var 8,17, og da vi tidligere i forhandlingerne ikke kunne komme tæt nok på det tal over for Sophie Løhde, sagde vi stop. Siden steg presset mod arbejdsgiverne takket være sammenhold blandt lønmodtagerne, en fantastisk og opmuntrende opbakning fra demonstranter uden for Forligsen og i hele Danmark dag og nat og en folkelig opbakning til de offentligt ansattes krav, siger hun.

Hun tilføjer, at en ramme på 8,1 procent i et eventuelt forlig på statens område i givet fald ikke vil sikre samme generelle lønstigninger som i regioner og kommuner. Det hænger sammen med, at de såkaldte reststigninger i staten normalt er langt højere end i kommunerne. Generel betyder her, at alle får stigningen.

Reststigning er den lokale lønudvikling, som kommer udover de aftalte stigninger, alle får. Der kan være tale om tillæg og om, at nogen stiger i graderne eller at der bliver ansat flere højtlønnede til fordel for folk med lavere løn.

I staten regner man med reststigninger på cirka 0,6 procent om året. I kommuner og regioner vokser den samlede lønsum kun med cirka 0,2 procent om året ud over aftalte stigninger og eventuel regulering i forhold til de privatansattes lønudvikling.

Privatlønsværn afvist

Hun fremhæver også to andre afgørende plusser ved gårsdagens delforlig, der kan danne forbillede for flere forlig: Det såkaldte privatlønsværn, som kom ind i overenskomsterne i 2015, er væk i delforliget og erstattet med den velkendte reguleringsordning, som kan sikre en fortsat parallel udvikling mellem offentligt ansattes og privatansattes løn.

- Det et meget vigtigt for os, og det var bestemt ikke arbejdsgiverens udgangspunkt, at privatlønsværnet skulle væk. Hvis det var fortsat, ville det øge forskellen mellem lønnen i det offentlige og det private arbejdsmarked yderligere, forklarer Rita Bundgaard.

Men får statens ansatte overhovedet en aftale – og hvornår?

- Det ville være dejligt at sige, at vi kun er et mulehår fra underskrifterne på et forlig. Men som alle sikkert ved, udestår både usikkerheden om spisepausen for nogle grupper og en aftale om lærernes arbejdstid. Og der bliver ikke noget forlig på statens område uden en løsning på begge dele, siger Rita Bundgaard.Hun forventer, at spørgsmålet om lærernes arbejdstidsaftale skal løses i de kommunale forhandlinger. Men der er også lærere ansat i staten, og uden en løsning på det kommunale område, bliver det op til Sophie Løhde og hendes modparter at finde en løsning. Eller konstatere, at der ikke er nogen vej udenom konflikten.

200 timer på adrenalin

Rita Bundgaard har lige som mange af de øvrige forhandlere tilbragt over 200 timer i Forligsinstitutionen, siden forhandlingerne rykkede derind. Dertil kan hun lægge alle de timer, hvor hun og kollegerne har været sendt hjem af forligsmanden for at regne og tænke og skrive.

- Det er mange timer. Teknik, tal og taktik kværner hele tiden rundt i hovedet. Det er svært at sove sammenhængende ret længe ad gangen. Men udfordringerne fremmer min adrenalinproduktion, tror jeg. Når der er noget at arbejde med, vil jeg finde løsninger, siger hun.

Her til morgen lykkedes det hende at vende sig om på den anden side og tage ekstra halvanden times søvn. Måske har den lur givet ekstra energi.

- Jeg er optimist og håber på en løsning, siger hun – og ligner en, der mener det.

 

Forstå lønnen

Når arbejdsgiverne siger, at lønnen stiger 8,1 procent, betyder det ikke, at medlemmer af HK Stat får 8,1 procent mere i løn. Finansministeriet regner nemlig også dele med, som ikke kommer alle til gode. 
 
Vi har set på lønnen fra OK15. Ved seneste overenskomstforhandling (OK15) blev parterne enige om en samlet ramme på 6,6 procent.
Det betyder dog ikke, at hver enkelt medlem får 6,6 procent mere i løn, den samlede ramme tæller nemlig både generelle lønstigninger (som alle får del i) reguleringsordning (som alle får del i) og den såkaldte reststigning – den skønnede lokal lønudvikling – på 0,70 procent om året.
Reststigningen dækker fx ændret personalesammensætning – som hvis en "billigere HK’er" erstattes med en akademiker til en højere løn, og så går det til engangsvederlag og bonus, som ifølge HK Stats tillidsrepræsentanter oftere kommer chefer til gode.

 

Sådan steg lønnen 2015-2017 


1.4. 2015 1.4. 2016 1.4. 2017 1.12. 2017 I alt OK15
Generel
lønstigning
0,27% 0,80% 1,00% 1,50% 3,57%
Regulerings-
ordning
0,23% 0,00% 0,70% 0,00% 0,93%
Udmøntning i alt
(generel + reg.ordn.)
0,50% 0,80% 1,70% 1,50% 4,50%