Som butiksansat skal du have lige så meget ud af helligdagene som alle andre, selv om du ikke holder fri. Derfor er der i overenskomsterne særlige regler for helligdage. Så hvis du skal på arbejde helligdage eller søgnehelligdage, så skal du være opmærksom på, at du ofte har ret til at holde fri en anden gang. Og at du har ret til fuld løn – også for de timer, du skal arbejde mindre.

Reduktionsreglerne er forskellige alt efter, hvilken overenskomst du har. Er du i tvivl om, hvilken overenskomst der gælder for dig, kan du spørge din tillidsrepræsentant, kontakte din lokale HK-afdeling på tlf.: 7011 4545 eller logge ind på Mit HK.

Se reglerne for de to største butiksoverenskomster herunder:

 

Butiksoverenskomsten MED DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER:


I uger med søgnehelligdage reduceres arbejdstiden for den enkelte medarbejder med et antal timer for hver søgnehelligdag (nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag) samt grundlovsdag og juleaftensdag, men du skal have løn som normalt. Det vil sige, at du skal ikke reduceres i lønnen, selvom du bliver reduceret i timer.

Reduktionen sker i forhold til din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid:

Arbejder du over 10 timer, reduceres du med 3,5 timer
Arbejder du over 20 timer, reduceres du med 4,5 timer
Arbejder du over 25 timer, reduceres du med 5,5 timer
Arbejder du over 30 timer, reduceres du med 7,0 timer
Arbejder du 37 timer, reduceres du med 7,5 timer

Du skal reduceres pr. søgnehelligdag, grundlovsdag eller juleaftensdag i den pågældende uge eller 16 ugers planperiode.

Er du ansat som fleksjobber, så spørg din lokale HK-afdeling om de reduktionsregler, der gælder for dig. Kontakt os på tlf.: 7011 4545.

Butiksoverenskomsten med DIO II

Fuldtidsansatte - hvis butikken holder lukket
For hver søgnehelligdag (nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag) samt grundlovsdag og juleaftensdag, hvor butikken holder lukket, reduceres den enkelte medarbejders arbejdstid i ugen eller perioden med det antal timer, medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag.
 
Reglerne gælder også for nytårsaftensdag fra det tidspunkt, hvor butikken lukker tidligere end normalt på denne ugedag.
 
Hvis en søgnehelligdag, grundlovsdag eller juleaftensdag falder på en fuldtidsmedarbejders fridag, er medarbejderen berettiget til en anden fridag i ugen eller perioden.
 
Obs: Reglerne gælder kun for butikker eller dele af butikker, der holder åbent på alle hverdage.
 
Fuldtidsansatte - hvis butikken holder åbent
For hver søgnehelligdag (nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, juledag og 2. juledag) samt grundlovsdag og juleaftensdag, butikken holder åbent, reduceres den enkelte medarbejders arbejdstid i ugen eller perioden med det antal timer, medarbejderen har arbejdet den pågældende dag.
 
Reglerne gælder også for nytårsaftensdag fra det tidspunkt, hvor butikken lukker tidligere end normalt på denne ugedag.
 
Hvis en søgnehelligdag falder på medarbejderens planlagte fridag - mandag til lørdag - er medarbejderen berettiget til 7,5 timers frihed på et andet tidspunkt i ugen eller perioden. Søndag kan aldrig berettige til erstatningsfrihed.
 
Deltidsansatte - hvis butikken holder lukket
For hver søgnehelligdag (nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, juledag og 2. juledag) samt grundlovsdag og juleaftensdag, hvor butikken holder lukket, reduceres den enkelte medarbejders arbejdstid i ugen eller perioden med det antal timer, medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag. Det betyder, at der betales for søgnehelligdage, grundlovsdag og juleaftensdag i de tilfælde, hvor disse falder inden for de aftalte beskæftigelsestidspunkter.
 
Deltidsansatte - hvis butikken holder åbent
Den enkelte medarbejders arbejdstid reduceres i ugen eller perioden med det antal timer, medarbejderen har arbejdet på en søgnehelligdag (nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, juledag og 2. juledag).
 
Hvis grundlovsdag eller juleaftensdag falder på en deltidsansat medarbejders fridag, er medarbejderen berettiget til anden frihed i ugen eller perioden svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid divideret med 10.
 
Reglerne gælder også for nytårsaftensdag fra det tidspunkt, hvor butikken lukker tidligere end normalt på denne ugedag.
 
Er du ansat som fleksjobber, så spørg din lokale HK-afdeling om de reduktionsregler, der gælder for dig. Kontakt os på tlf.: 7011 4545.
 
Er du i tvivl, om du har fået den rette reduktion i din arbejdstid?
Du er altid meget velkommen til at kontakte din lokale HK-afdeling på tlf.: 7011 4545 og bede en medarbejder om at gennemgå din vagtplan.

OBS: Ny aftale om udskydelse af reduktionstimer

Vil det passe dig bedre at holde fri i en anden arbejdsplanperiode? Det er nu blevet muligt at udskyde dine reduktionstimer til en anden arbejdsplanperiode, hvis du og din arbejdsgiver kan blive enige om en aftale. Aftalen kan være på dit initiativ eller på din arbejdsgivers.
 
Dette skal være opfyldt, når du indgår en aftale:
Du skal have været ansat mindst 3 måneder.
 
Aftalen skal være skriftlig og skal indgås for hver planperiode, der er reduktionstimer, der udskydes.
 
Det skal fremgå af aftalen, hvornår de udskudte reduktionstimer skal afholdes og der skal tages hensyn til dine ønsker for hvornår timer skal afvikles.
 
Reduktionen skal ske i hele dage, medmindre du ønsker noget andet og din arbejdsgiver accepterer dette. Hvis du fratræder, før du når at afvikle de udskudte reduktionstimer, er der indgået aftale om, hvordan de i så fald skal udbetales. Du kan få en kopi i din lokale HK-afdeling af den aftale, der gælder for dig.
 
OBS: Ovenstående aftale om udskydelse af reduktionstimer gælder følgende overenskomster: Ovenstående aftale om udskydelse af reduktionstimer gælder følgende overenskomster: Butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel, Butiksoverenskomsten med DIO II og HK HANDEL, Butiksoverenskomsten mellem Coop Danmark og HK HANDEL, BA og SFU Butiksoverenskomsterne mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og HK HANDEL, Overenskomsten for servicestationerne mellem Energi- og olieforum og HK Handel. Det er indtil videre en forsøgsordning, der alene er gældende til 29. februar 2020, hvor der skal forhandles ny overenskomst.