Hvis du ikke har afholdt dine feriefridage, så skal du bede din arbejdsgiver om at udbetale dem senest den 21. maj 2018. Du har under de fleste af HK HANDELs overenskomster ret til fem feriefridage efter ni måneders ansættelse.

Hvis du ikke beder om at få dine feriefridage udbetalt, risikerer du at beløbet i stedet ryger i lommen på din arbejdsgiver. Feriefridagene udbetales som ved sygdom, så det er din almindelige løn i op til fem dage, du kan gå glip af.

Har du fået nyt job og ikke optjent retten til feriefridage hos din nye arbejdsgiver, skal du senest den 30. september anmode om at få eventuelle feriefridage udbetalt hos din gamle arbejdsgiver. Uanset jobskifte kan der ikke afholdes mere end fem feriefridage hvert ferieår.

OBS: Er du dækket af en af de overenskomster, HK HANDEL har indgået med Dansk Erhverv Arbejdsgiver, er det ekstra vigtigt, at du selv beder om at få feriefridagene udbetalt, da de ikke udbetaler pengene automatisk.

Du kan se, hvad der gælder under din overenskomst, ved at gå ind på MIT HK. Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, så tjek, hvad der står i din kontrakt. Eller bed din lokale HK-afdeling gennemgå den for dig.