HK'ere, som er med til at sikre spor efter forbrydelser, er blandt de medarbejdere, som staten vil have undtaget fra lockouten. Foto: Mikkel Østergaard

Kriminalteknikere, der sikrer gerningssteder og beviser. It-medarbejdere som kan understøtte indsats mod cyberangreb. Nødberedskab i tilfælde af udbrud af smitsom sygdom. Imens forhandlingerne i Forligsinstitutionen trækker i langdrag, har arbejdsgiverne tilsyneladende opdaget, at Finansministeriet var lidt for hurtige, da de lockoutede en række afgørende funktioner.

"Kan I ikke undtage vores HK’ere fra lockouten? De er alt for vigtige til at vi kan undvære dem".

Sådanne henvendelser er, siden Sophie Løhde og Finansministeriet varslede lockout for 120.000 statsansatte, væltet ind hos HK Stats faglige team.

- Det er gået op for nogle af de statslige arbejdsgivere, hvor hamrende vigtige vores medlemmer er.

Sådan siger sekretariatschef i HK Stat Jan Erik Rasmussen.

I alt er omkring 19.500 HK Stat-medlemmer omfattet af konflikten. HK Stat har udtaget cirka 2.000 medlemmer til strejke, mens omkring 17.500 HK Stat-medlemmer er omfattet af arbejdsgivernes lockout.

HK Stat har ikke modtaget en komplet oversigt over lockoutramte fra arbejdsgiverne og har heller ikke tal på, hvor mange anmodninger om friholdelser, der er modtaget fra staten. HK Stat modtog 15 sider fra Moderniseringsstyrelsen med en liste over de funktioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som arbejdsgiverne gerne ville friholde. Men det er alt for mange, mener Jan Erik Rasmussen.

- Når arbejdsgiverne lockouter, har vi en forventning om, at der ligger et arbejde på forhånd, og de ikke lige pludselig siger, at de vil have fritaget nogen fra deres egen en lockout. Den første liste, vi fik, var fyldt med fejl, så den måtte vi sende retur, siger han.

Når staten selv har lockoutet medarbejderne, fanger bordet. Så kan den ikke ændre i lockoutvarslet uden at aftale det med de faglige organisationer. Og flere af undtagelserne er strid med Løhdes eget lockoutvarsel, mener sekretariatschefen.

- Vi har sagt OK til enkelte undtagelser, hvor mennesker kunne komme i klemme i systemet, eller hvor der fx var fare for retssikkerheden. Det kan jo undre, hvordan man kan lockoute en laborant, der arbejder som kriminaltekniker, men måske har Finansministeriet også lært noget om, hvor mange forskellige vigtige opgaver HK’erne løser på statens arbejdspladser hver dag, siger han.

Efter forhandlinger er der aftalt lige omkring 100 friholdelser. Se nogle af deres arbejdsfunktioner herunder. Imens pågår forhandlingerne om at undgå konflikten i Forligsinstitutionen. 

Mange spørgsmål om lockout

Der har været stor forvirring på de statslige arbejdspladser, og mange medlemmer har spurgt deres tillidsrepræsentant eller HK afdeling om lockouten, men HK Stat har ikke fået en samlet information fra Finansministeriet. Det er derfor som udgangspunkt arbejdsgiver, der kan svare på spørgsmål om, hvem der er lockoutet.
 
Der er aftalt at friholde omkring 100 medlemmer. Her er par eksempler på deres opgaver:

Erhvervsministeriet

En medarbejder i Søfartsstyrelsen hjælper strandede danske søfarende rundt i verden med at komme hjem igen. De kan fx være strandet pga. sygdom eller uheld eller andre årsager.
 

Forsvarsministeriet

En medarbejder er planlagt til udsendelse til international operation på radarbidraget i Irak og Abu Dhabi, som er en del af ”Operation Inherent Resolve” (OIR).
 

Justitsministeriet

Administrative medarbejdere til myndighedsbetjening af politiet.
 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Sikring af kvælstof på Genbank på Københavns Universitet. I cellerum med cellelinjer, der skal passes.
Teknikere til sikring af bevismateriale i kriminalsager, personundersøgelser, findestedsundersøgelser og obduktioner. Disse vil ikke kunne udsættes pga. tab af bevismaterialets kvalitet. Videre skal retsmedicinske undersøgelser udføres til sikring af bevismateriale bl.a. til sikring af muligheden for forlængelse af varetægtsfængslinger.
Forskning på Aarhus Universitet er baseret på dyremodeller med genetisk unikke stammer af helt uvurderlig værdi. Hvis disse genetiske stammer dør pga. manglende eller forkert pasning og avl, vil det være meget stort økonomisk og tidsmæssigt tab for forskningsgrupperne.
 

Finansministeriet

Medarbejdere i Statens IT, som kan understøtte indsats mod cyberangreb, sikre gennemførsel af backup af samfundsvigtige data, sikre at ministerier kan kommunikere elektronisk og sikkert samt understøtter drift af en række ESDH systemer, hvori der behandles sager af akut karakter, der kan forårsage alvorlige konsekvenser for borgere samt supportering af STM i tilfælde af en konflikt

 

Forsvarsministeriet

Bemanding af it-servercenter. Frontex Fingerprinting Officer med mere.

 

Miljø- og Fødevareministeriet

Nødberedskab i Fødevarestyrelsen. I tilfældet af udbrud af smitsom husdyrsygdom eller fødevarebårne sygdomme, er parterne forpligtiget til hurtigst muligt og inden for en frist af 12 timer at drøfte friholdelse fra arbejdsstandsninger.
 
Dette er et uddrag.

 

OBS

Der kan være flere grunde til, hvis du eller din kollega er undtaget / fritaget fra lockout. Det er arbejdsgivernes lockout ( på sociale medier kaldet #løhdeslockout / #ikkeminlockout ). Det er derfor arbejdsgiverne – og ikke HK Stat – der suverænt bestemmer, hvem de har lockoutet i første omgang. HK Stat er kun involveret i de friholdelser, hvor staten som arbejdsgiver ønsker at undtage medlemmer, som enten er udtaget til (HK Stats) strejke, eller som staten selv har lockoutet. Når en medarbejder formelt er lockoutet, kan hun eller han kun friholdes, hvis parterne aftaler det. 

Læs også på dr.dk: Fagforeninger dumper Løhdes lockout: Pludselig skal en masse friholdes

Læs om it-supporter Christian Dam Christensen, som er en af de statsansatte HK’ere, der er undtaget fra strejke og lockout, fordi hans opgaver er livsvigtige og uopsættelige: Jeg er ikke uerstattelig

Fakta om eventuel strejke og lockout

HK Stat har omkring 21.500 erhvervsaktive medlemmer, men ikke alle er omfattet. Medlemmerne i TV2 og DR har hver deres egen overenskomst og er derfor ikke omfattet af den mulige OK18-konflikt.
 
I alt er omkring 19.500 HK Stat-medlemmer omfattet af konflikten. HK Stat har udtaget cirka 2.000 medlemmer til strejke, mens omkring 17.500 HK Stat-medlemmer er omfattet af arbejdsgivernes lockout.