HK Kommunal og de øvrige organisationer på det kommunale område har indgået forlig med KL om en fornyelse af overenskomsten. Forliget sikrer en løsning på lærernes arbejdstid, og derudover er der markante forbedringer, som i store træk følger det regionale forlig:

  • Forbedring af reallønnen
  • Parallel lønudvikling
  • Ingen forringelse af seniorordninger
  • Sikring af spisepausen for alle grupper (HKerne har den i forvejen)
  • Nyskabende forbedringer til lavtløn og ligeløn.

Det regionale forlig banede vejen

Den økonomiske ramme er 8,1 procent, som var det niveau, lønmodtagerne havde krævet ved forhandlingerne. Der er generelle lønstigninger til alle på 6,82 procent i perioden. Via en organisationspulje på 0,35 procent og penge til lavtløn og ligeløn vil mange få mere.

Formanden for HK Kommunal Bodil Otto fremhæver, at det også på det kommunale område lykkedes at få afskaffet det uretfærdige privatlønsværn, så medlemmer kan se frem til en lønudvikling på lige fod med det private.

- Jeg er meget glad og tilfreds og konstaterer, at vi med forliget i regionerne lykkedes med at lægge pres på arbejdsgiverne, så vi kunne finde en løsning på det kommunale område. Det bekræfter heldigvis, at vores strategi var rigtig. Og så er jeg selvfølgelig også tilfreds med, at vi fik afværget en storkonflikt, siger formanden.

Sammenholdet har sejret

Bodil Otto er stolt over at være nået i mål, og hun konstaterer at sammenholdet og fællesskabet har sejret.

- Det er fællesskabet, der har bragt os frem til løsningen, hvor vi kom igennem med vores hovedkrav, nemlig forbedring af reallønnen og en parallel lønudvikling. Samtidig er jeg utrolig glad for, at det lykkedes for lærerne at lande en løsning, som de selv har forhandlet igennem, og som de øvrige organisationer ikke har været blandet ind i. Ud over at vi selvfølgelig har stået sammen om, at lærerne opnåede reelle forhandlinger. Det har været meget vigtigt for HK Kommunal, siger Bodil Otto.

Lærernes arbejdstid var vigtig

Det er på KL'sområde, at lærernes arbejdstid har skullet forhandles. Her er der fundet en løsning, som offentliggøres senere i dag, når Danmarks Lærerforening har præsenteret den for sine kredsformænd.

- Det er en entydig sejr for fagbevægelsen, hvor vi har stået skulder ved skulder blandt faggrupperne på arbejdspladserne. Uden sammenholdet var det ikke lykkedes. Forliget på det regionale område var det gennembrud, der skulle til for at presse arbejdsgiverne i kommunerne. Jeg er stolt og glad over, at vi stod sammen og nåede i mål, siger Bodil Otto.

Du skal stemme

Før forligene kan blive til en ny overenskomst for de ansatte i regioner og kommuner, skal medlemmerne stemme om det ved en urafstemning. Og derfor er de varslede konflikter suspenderet. Som medlem af HK Kommunal vil du senere få besked om urafstemningen.