Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, CFU's chefforhandler Flemming Vinther og innovationsminister Sophie Løhde underskriver OK18-forliget, der blev indgået for statens ansatte 28. april 2018 klokken 21.

- Et godt resultat for alle statsansattte og udsigt til en solid overenskomst for både de nuværende HK’ere og dem, der i fremtiden skal bemande statens arbejdspladser: elever, lærlinge og praktikanter. Virkelig En løsning for alle.

Sådan sammenfatter Rita Bundgaard, formand for 21.500 administrative medarbejdere, laboranter og it-folk og en af topforhandlerne i CFU, lørdagens forlig om nye overenskomster for statens ansatte.

Pæne lønstigninger til alle

Med generelle lønstigninger til alle på 6,07 procent over 3 år og en samlet økonomisk ramme på 8,1 procent vil medlemmernes købekraft vokse. Ved OK15 var rammen på 6,6 procent og de generelle lønstigninger på kun 4,5 procent over 3 år.

Med afskaffelsen af privatlønsværnet, som erstattes af den tidligere anvendte reguleringsordning, vil reguleringen af de statsansattes lønninger igen følge udviklingen i de privatansattes fremover, som de har gjort det i årtier, fremhæver Rita Bundgaard.

Kæmpede mod forringelser

Aftalen kom i stand efter et usædvanlig langt forløb, hvor Rita Bundgaard og de øvrige forhandlere meget af tiden måtte bruge kræfterne på at forhindre forringelser snarere end på at diskutere forbedringer med arbejdsgiverne fra Moderniseringsstyrelsen.

Alligevel lykkedes det i 12. time at opnå et resultat, som Rita Bundgaard søndag fremlagde for HK Stats bestyrelse. Bestyrelsen anbefaler medlemmerne at godkende resultatet ved den kommende urafstemning.

- Takket være et enestående sammenhold på tværs af faggrupper og i kraft af en vedholdende og rent ud fantastisk opbakning fra medlemmer over hele landet er det lykkedes at lande et glimrende forlig, som vi kan stå inde for, siger Rita Bundgaard.

Meget tæt på at indfri ønsker

- Vi har opnået en samlet økonomisk ramme, som er meget tæt på de 8,17 procent, vi ønskede. Derudover er vi sluppet af med det urimelige privatlønsværn, som på sigt ville øge lønforskellen mellem statsansatte og privatansatte, fastslår en meget tilfreds Rita Bundgaard.

Også en anden anstødssten, kravet om, at de statsansatte skulle betale af på et påstået lønforspring, er fjernet med den nye aftale. Den såkaldte hensigtserklæring fra 2015 er revet itu med forliget, understreger HK Stat-formanden.

Med den ny overenskomst får HK’erne i staten for første gang i 10 år 0,4 procent til at forny og forbedre organisationsaftalen – vel at mærke samtidig med de generelle lønstigninger, der sikrer ekstra købekraft.

Hvordan pengene i organisationsaftalen skal bruges, skal HK Stat forhandle med Moderniseringsstyrelsen i de kommende uger.

Desuden rummer aftalen en særlig pakke til elever, lærlinge og praktikanter.

- Med pakken og de medfølgende millioner sikrer vi, at staten er attraktiv som uddannelsessted ved at hæve lønnen til et niveau, der tåler sammenligning med lønnen for privatansatte elever, lærlinge og praktikanter, forklarer Rita Bundgaard.

Balanceret løsning for alle

Statens HK’ere var i den særlige situation under forhandlingerne, at de allerede havde den betalte spisepause formelt skrevet ind i overenskomsten. Med aftalen får også de grupper, for hvem der var skabt usikkerhed om spisepausen, rettigheden formaliseret.

HK Stat har i CFU-samarbejdet bidraget økonomisk i en symbolsk størrelsesorden til at finde en balanceret løsning for alle. Men der findes ikke et regnestykke, hvor der kan sætte et kronebeløb ind, forklarer Rita Bundgaard.

- Aftalen rummer også løsninger for HK Stat, der rækker ud over spisepausen. Fx den kraftige forbedring af elevers lønninger og en ny og forbedret kompetencefond med fokus på individuel kompetenceudvikling. Balancen i forliget kommer også klart til udtryk ved, at puljerne til at forbedre de forskellige faggruppers organisationspuljer har forskellig størrelse, siger hun og fortsætter:

- Jeg glæder mig over, at det takket være sammenholdet på lønmodtagerside er lykkedes at opnå en løsning for de grupper, som med rette var usikre på, om arbejdsgiverne ville spare deres betalte spisepause væk på et tidspunkt. Samtidig blev der fundet en model, som kan sikre lærerne en overenskomstmæssig aftale om deres arbejdstid. Det er meget positivt.

- Vi gik ind til forhandlingerne samlet og med fælles krav, og vi går ud sammen og med en fælles løsning, alle kan se sig selv i. Vores strategi gav resultater, konkluderer Rita Bundgaard.

 

NYHEDEN ER OPDATERET 30. APRIL 2018 

Artiklen er opdateret 30. april 2018