Der er nu indgået overenskomstforlig på både det regionale, kommunale og statslige område.

Se hele forligsteksten her (kommunerne - pdf)

Se hele forligsteksten her (regionerne - pdf)

Her er hovedpunkterne i forligene på det kommunale og regionale område

  • Resultatet giver en økonomisk ramme de næste tre år på 8,1 procent, hvilket er på niveau med det, HK Kommunal havde krævet. Men langt fra det som var arbejdsgivernes oprindelige udspil.
  • Der er generelle lønstigninger til alle på 6,8 procent - det giver en forbedring af reallønnen med 1,75 procent de næste tre år.
  • Privatlønsværnet, der udhuler lønningerne på det kommunale og regionale områder, er afskaffet og erstattet med en reguleringsordning, der sikrer parallel lønudvikling mellem det offentlige og private arbejdsmarked.
  • Arbejdsgivernes krav om forringelser af seniorordningerne blev afværget.
  • Kompetencefondene på både det kommunale og regionale område fortsætter.
  • Der er desuden afsat penge til at rette op på skævheder i forhold til ligeløn og særlige midler til de allerlavest lønnede. Det er ikke de store beløb, men det er en banebrydende nyskabelse, som der kan bygges videre på i fremtiden.
  • Lærerne fik reelle forhandlinger om deres arbejdstid, hvilket resulterede i en aftale mellem parterne og vi kom i hus med garantier for den betalte spisepause for de andre grupper. HK Kommunal har i forvejen den betalte spisepause i overenskomsten, men vi har bakket op om de øvrige gruppers krav om sikkerhed på dette område.

Det kommer der til at ske nu

HK Kommunal skal nu forhandle om de særlige organisationspuljer med KL og regionerne. HK Kommunal forhandler med KL onsdag den 2. maj, med Regionerne den 4. maj og med KL for socialformidlere den 5. maj. Der er endnu ikke fastsat datoer for lokalbanerne, cheferne og for vagtcentralpersonale.

Når de forhandlinger er færdige, bliver det samlede resultat sendt til urafstemning blandt medlemmerne.

Hvornår det sker ved vi endnu ikke, men afstemningen skal senest være klar til at blive offentliggjort den 6. juni 2018.

Afstemningen bliver som de andre år i HK Kommunal, nemlig at man stemmer om både det regionale og kommunale forlig. Konflikten er suspenderet indtil afstemningen er slut. Hvis resultatet af afstemningen bliver et ja, træder overenskomsten i kraft. Hvis det bliver et nej kommer der en konflikt den 11. juni, hvor både strejke og lockout træder i kraft.