Det har været en utrolig lang forhandlingsperiode, hvor fronterne har været trukket op og frygten for en massiv konflikt lå forude i horisonten. Det har presset begge sider af bordet, så der nu endelig er landet forlig på alle 3 områder.

Da jernbanen var udtaget konflikten, har der i hele perioden været stor fokus på Trafik & Jernbanes medlemmer. Ikke mindst Trafiklederne, som nu er bredt kendt i befolkningen.

Vi har været i medierne mange gange og har haft en god løbende dialog med virksomhederne om konsekvenserne af en evt. konflikt. Det har været vigtigt for os, hele tiden at have en ordentlig dialog og det har vi holdt.

HK Trafik & Jernbane er meget tilfredse med forhandlingerne, som kom i mål med et godt resultat. På Statens område på 8,1%, vil der være en lønfremgang på knapt 6,1%, og på det Kommunale område vil lønfremgangen i overenskomstperioden være ca. 6,82%.

Vi kommer af med privatlønsværnet, vi får sikret spisepausen, afregnet hensigtserklæringen, der afsættes midler til organisationspuljer, kompetencefonden ændres til en central fond med organisationsindflydelse og forbedrede muligheder for individuel ansøgning, forbedrede vilkår for TR og forbedringer på SU området.

Som ved alle andre forhandlinger er der blevet givet og taget og der er også ting som vi gerne ville have haft, men det var svært at komme igennem med, da vi havde fået de store hovedkrav igennem.

På onsdag mødes HK Trafik & Jernbanes Branchebestyrelse, hvor resultatet drøftes.

Medierne har skabt en hel del spørgsmål om spisepausen og hvad har prisen været. Det kan man ikke gøre det op med en pris. Der er landet et balanceret forlig, hvori der indgik en del elementer udover spisepausen.

 

Hvad så nu?

Vi har nu rigtig travlt med at få de lokale møder med virksomhederne på plads, således at vi kan forhandle om de lokale midler som tilgår HK’s medlemmer på det statslige og kommunale område. Disse forhandlinger skal være afsluttet den 18/5.

Den 22. til 31. maj vil der være elektronisk afstemning blandt medlemmerne.

Den 4. juni vil resultatet blive offentliggjort og hvis det mod forventning ender med et nej, så vil en eventuel konflikt starte den 11. juni. Det gælder både en strejke og lockout.

De respektive kredsformænd vil i samarbejde med sekretariatet i HK Trafik & Jernbane arrangere informationsmøder om den nye overenskomst på det Statslige og Kommunale område – disse møder forventes placeret ultimo maj måned, nærmere følger.