Rammen for OK18-aftalen på det kommunale område betyder blandt andet, at de ansatte på de kommunale arbejdspladser sikres en forbedring af reallønnen, en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked, ingen forringelse af seniorordninger, sikring af spisepausen for alle grupper, forhandling af arbejdstidsaftale for lærerne og nyskabende forbedringer til lavtlønsområdet og ligeløn.

Spisepausen var en af de sidste knaster i forhandlingerne. HK Kommunal har sikret denne rettighed i vores overenskomst, men var med til at sikre, at andre faggrupper fik det. Arbejdstid og pauser er kernestof i overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked.

I HK Sjælland siger vi tillykke til vores medlemmer i kommunerne med deres nye aftale, og borgerne i det Sjællandske område vil ikke opleve en stor konflikt.

- Det er en god aftale, udtaler Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland, og fortsætter:

- Alle organisationerne har stået sammen skulder ved skulder. Aftalen er et tegn på, at de faglige organisationer har opnået #enløsningforalle.

De ansatte i de sjællandske kommuner vil over en 3-årig periode være sikret generelle lønstigninger på 6,82%, og den samlede økonomiske ramme er 8,1%.

Den økonomiske ramme på 8,1% er det niveau, HK Kommunal sammen med de andre faglige organisationer havde krævet ved start af forhandlingerne. Så arbejdsgiverne har imødekommet deres ansatte og sikret dem en reallønsfremgang parallel med det private arbejdsmarked.

Den indgåede aftale vidner om et stærkt fællesskab på tværs af alle faggrupper med hver deres vigtige funktion på de kommunale arbejdspladser.

En stor tak til de mange tillidsvalgte, medlemmer og borgere, som gennem de sidste uger har støttet aktiviteter i hele området.

Læs mere om OK18 på hk.dk/kommunal